PL EN
CONTROL OF THE SCREENING PROCESS IN MULTI-DECK SCREENS
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
 
 
Corresponding author
Jerzy Malewski   

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
 
 
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):95-106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Digital simulation is the effective method to have a knowledge on the screening efficiency of complex multi-deck separation system and reliable tool for optimizing the process. Controlling parameter of the screening process is the screen aperture. The paper presents results of digital experiments performed on two 3-deck screens. The screening efficiency of the process along the surface of three-deck screen device is analyzed in the paper. Each deck of a screen is assumed as the subsequent system of 6 screens of the equal length and different size aperture. Simulation of the process performed gave the answer how the screened material is distributed by the mass and grain size as well as how the screening efficiency is distributed depend on feed load and size distribution or parameters of the screens. The total result of the process was evaluated by process quality indicator. Calculations are based on the mathematical model of screening as a function geometric and dynamic parameters of the screen.
 
REFERENCES (6)
1.
DRZYMAŁA J., 2007, Mineral processing, WUT, Wrocław.
 
2.
KRAWIEC H., 1979, Metoda określania skuteczności przesiewania w wielositowym przesiewniku wibracyjnym (rozprawa doktorska), Rap. P–69/79, Wrocław, PWr.
 
3.
ŁAWIŃSKA K, MODRZEWSKI R., WODZIŃSKI P., 2014, Wyniki badań kruszyw mineralnych na przesiewaczu dwuczęstościowym, Mining Science, vol. 21(1), 129–138.
 
4.
MALEWSKI J., 1981, Zasady rozdrabiania i klasyfikacji, Oficyna Wydawnicza PWr.
 
5.
MALEWSKI J., 1988, Efektywność operacji przesiewania, Górn. Odkr., nr 2/3, 61–69.
 
6.
MALEWSKI J., BASZCZYŃSKA M., 2014, Optymalizacja procesu przesiewania w przesiewaczach wielopokładowych, Powder & Bulk nr 2.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top