PL EN
Geodynamic laboratory SRC PAS in Książ - state of 2013
 
 
More details
Hide details
1
Wroclaw University of Technology
 
 
Corresponding author
Damian Kasza   

Wroclaw University of Technology, Wybrzeze Wyspianskiego 27, 50-370 Wroclaw, Poland
 
 
Mining Science 2014;21:23-31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper provides information on the history of the creation and activities of the Geodynamic Laboratory in Książ (Central Sudetes, SW Poland). A unique laboratory environment, instrumental facilities and research program were presented. Particular attention was paid to the study of geodynamic signals of non-tidal nature, relating to the local geological and tectonic situation. Tectonic research is examined in terms of both cognitive (identification of causes of the occurrence and scale of the problem), as well as utilitarian aspect designed to assess the impact of recorded effects on the earth's surface and architectural objects.
 
REFERENCES (32)
1.
ANISZEWSKI M. and ZAGÓRSKI P., 2006. Podziemny Świat Gór Sowich - wydanie II rozszerzone, Wydawnictwo TECHNOL, Kraków.
 
2.
CHOJNICKI T., BLUM P. A., 1996. Analysis of ground movements at the Ksiaz observatory in 1974-1993, Artificial Satellites, vol. 31, no. 3, pp. 123-129.
 
3.
DUDZIAK M., 1996. Tajemnica Gór Sowich przewodnik, Wydawnictwo JMK, Konin.
 
4.
GROCHOLSKI W., 1969. Przewodnik geologiczny po Sudetach, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 
5.
HAYDUKIEWICZ A., OLSZEWSKI S., PORBSKI S. J. and TEISSEYRE A., 1982, Arkusz Wabrzych Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów, 1:25 000, Pastwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
6.
KACZOROWSKI M., 1999a. The long water-tube clinometer in Ksi Geophysical Station. Promotion of the works, Artificial Satellites, vol. 34, no. 3, pp. 171-191.
 
7.
KACZOROWSKI M., 1999b. The results of preliminary tilt measurements by use of the long water-tube clinometr in Ksi Geophysical Station, Artificial Satellites, vol. 34, no. 3, pp. 193-201.
 
8.
KACZOROWSKI M., 2005. Discussion on the results of analyses of yearly observations (2003) of plumb line variations from horizontal pendulums and long water-tube tiltmeters, Acta Geodynamica et Geomaterialia, vol. 2, no. 3 (139), pp. 1-7.
 
9.
KACZOROWSKI M., 2006a. Earth free oscillations observed in plumb line variations from the 26 December 2004 Earthquake, Acta Geodynamica et Geomaterialia, vol. 3, no. 3 (143), pp. 79-84.
 
10.
KACZOROWSKI M., 2006b. High-resolution Wide-Range Tiltmeter: Observations of Earth Free Oscil-lations Excited by the 26 December 2004 Sumatra Andaman Earthquake, Monograph: Earthquake Source Asymmetry, Structural Media and Rotation Effects. pp. 493520, Springer-Verlag, Berlin Heidel-berg.
 
11.
KACZOROWSKI M., 2007. Preliminary results of investigations of long lasting nontidal signals observed by horizontal pendulums and long water tube tiltmeters in Low Silesian Geodynamic Laboratory of PAS in Ksiaz, Acta Geodynamica et Geomaterialia, vol. 4, no. 4 (148), pp. 109-119.
 
12.
KACZOROWSKI M., 2008. Non-tidal plumb line variations observed with help of the long water-tube and horizontal pendulums tiltmeters in Geodynamic Laboratory of PAS in Ksiaz, Reports On Geodesy, No. 2 (85) pp. 79-86.
 
13.
KACZOROWSKI M., 2009a. Discussion on strong non-tidal signals registered by horizontal pendulums and water tube tiltmeters in Geodynamic Laboratory of PAS in Ksiaz, Acta Geodynamica et Geomaterialia, vol. 6, no. 3 (155), pp. 369-381.
 
14.
KACZOROWSKI M., 2009b. Non-tidal signals of plumb line variations observed with help of the long water-tube tiltmeter, in Geodynamic Laboratory of PAS in Ksiaz, Bulletin d'Information des Marées Terrestres (BIM) no 144, pp. 11605-11613, 16th International Symposium on Earth Tides, 1st-5th of September 2008, Jena, Germany.
 
15.
KACZOROWSKI M., 2010. Laboratorium Geodynamiczne w Ksiu. Instrumentarium, program badawczy, wybrane rezultaty bada (Stan z 2010 roku), Centrum Bada Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, raport niepublikowany.
 
16.
KACZOROWSKI M. and OLSZAK T., 2010. Pomiary absolutne siy cikoci jako uzupenienie programu badawczego Laboratorium Geodynamicznego w Ksiu. Monografia: Jednolity system grawimetrycznego odniesienia polskich stacji permanentnych GNSS i poligonów geodynamicznych, Politechnika Warszawska, Wydzia Geodezji i Kartografii, pp.101-126.
 
17.
KACZOROWSKI M. and WOJEWODA J., 2011. Neotectonic activity interpreted from a long water-tube tiltmeter record at the SRC Geodynamic Laboratory in Ksiaz, Central Sudetes, SW Poland, Acta Geodyn. Geomater., Vol. 8, No. 3 (163), pp. 249261.
 
18.
KASZA D., 2013. Koncepcja rozwoju sieci badawczej na potrzeby pomiarów wspóczesnych ruchów tektonicznych w obszarze Ksiaskiego Parku Krajobrazowego, Mining Science, vol. 20, pp. 1925.
 
19.
MARCINOWSKI R., PIOTROWSKI J., PIOTROWSKA K., 2004. Słownik jednostek litostratygraficznych Polski, Państwowy Instytut Geologiczny.
 
20.
OBERC J., 1972. Tektonika. Sudety i obszary przylegle, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
 
21.
OBERC, J., 1978. The Pre-Assyntian and Assyntian (Baikalian) Elements in South-Western Poland. In: KSIKIEWICZ, M., OBERC, J. and POARYSKI, W. [Eds.] Geology of Poland, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, pp. 99173.
 
22.
PORBSKI A. J., 1981. Sedymentacja utworów górnego dewonu i dolnego karbonu depresji Świebodzic (Sudety Zachodnie), Geol. Sudetica, vol. XVI, nr 1, pp. 102- 185.
 
23.
STEPANCIKOVA P., HOK J., NYVLT D., DOHNAL J., SYKOROVA I., STEMBERK J., 2010. Active tectonics research using trenching technique on the south-eastern section of the Sudetic Marginal Fault (NE Bohemian Massif, central Europe), Tectonophysics Vol. 485, pp. 269-282.
 
24.
TEISSEYRE H., 1951. Budowa geologiczna depresji wiebodzic, Annales Societatis Geologorum Poloniae, Vol. 21, 4, PP. 380-386.
 
25.
TEISSEYRE H., 1969. Arkusz Stare Bogaczowice Szczegóowa Mapa Geologiczna Sudetów, 1:25 000, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
26.
TEISSEYRE H. and GAWROSKI O., 1965. Szczegóowa mapa geologiczna Sudetów w skali 1:25000, arkusz Świebodzice, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
27.
TEISSEYRE H. and SAWICKI L., 1955. Arkusz Zagórze Śląskie Szczegóowa Mapa Geologiczna Sudetów, 1:25 000, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
28.
WALCZAK-AUGUSTYNIAK M., 1988. Arkusz Świdnica Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów, 1:25 000, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
29.
ELANIEWICZ, A. and ALEKSANDROWSKI, P., 2008. Regionalizacja tektoniczna Polski Polska południowo-zachodnia, Przegląd Geologiczny, 56, 10, pp. 904911.
 
30.
ECGS, website of European Center for Geodynamics and Seismology, http://www.ecgs.lu/wulg/, dostp 31.03.2014.
 
31.
EDUSCIENCE, website of EDUSCIENCE educational program, http://www.eduscience.pl/stron... wycieczki-ksi, dostp 03.2014.
 
32.
UPF, website of University of French Polynesia, http://www.upf.pf/ICET/bim/bim..., dostp 31.03.2014.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top