120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

MECHANICAL RAVELLY ROCK MINING BY DOZER RIPPER. PROCESS AND APPLICATION

 
1
AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):73–81
KEYWORDS
ABSTRACT
Much less experience in this area have domestic mines. There is no doubt that in the case of rocks of brevity greater than 20 MPa (including limestone, dolomite, sandstone, marl, travertine, etc.) the lowest unit costs expressed in zł/Mg is achieved using the technique of blasting. However, in the case of rock, which can not be classified into these groups, there may be some difficulties as to the choice of methods of mining. These rocks include the half-solid sedimentary or metamorphic rocks, which are relatively to few concise to use mining of explosives, but too consise for single-bucket excavators. To mining of such rocks can be used ripper accessories, mounted on crawler dozers, which in recent years have become a serious alternative mining methods to blasting techniques.
CORRESPONDING AUTHOR
Zbigniew Kasztelewicz   
AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
 
REFERENCES (8):
1. BĘBEN A., 2008, Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych, Kraków, Wyd. AGH.
2. CHROSTOWSKI H., DOMAGAŁA Z., SRADOMSKI W., 2012, Modelowanie i symulacja hydrostatycznego napędu jazdy transportera gąsienicowego TUR 600, Napędy i Sterowanie, nr 6, r. 14.
3. HAWRYLAK H., JARZĄBEK M., SIECZYŃSKI A., SOBOLSKI R., 1975, Maszyny i prace pomocnicze w górnictwie odkrywkowym, Katowice, Wyd. „Śląsk”.
4. KASZTELEWICZ Z., PATYK M., BODZIONY P., 2015, Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych. Budowa i technologia pracy, AW-P ART-TEKST, Kraków.
5. PIECZONKA K., 2007, Inżynieria maszyn roboczych. cz. 1. Podstawy urabiania jazdy, podnoszenia i obrotu, Wrocław, Wyd. PWr.
6. WOJTKIEWICZ H., 2012, Praca spycharek i zrywarek, Wrocław, niepubl.
7. www.komatsu.com.
8. www.liebherr.com.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586