PL EN
MECHANICAL RAVELLY ROCK MINING BY DOZER RIPPER. PROCESS AND APPLICATION
 
More details
Hide details
1
AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
 
 
Corresponding author
Zbigniew Kasztelewicz   

AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
 
 
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):73-81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Much less experience in this area have domestic mines. There is no doubt that in the case of rocks of brevity greater than 20 MPa (including limestone, dolomite, sandstone, marl, travertine, etc.) the lowest unit costs expressed in zł/Mg is achieved using the technique of blasting. However, in the case of rock, which can not be classified into these groups, there may be some difficulties as to the choice of methods of mining. These rocks include the half-solid sedimentary or metamorphic rocks, which are relatively to few concise to use mining of explosives, but too consise for single-bucket excavators. To mining of such rocks can be used ripper accessories, mounted on crawler dozers, which in recent years have become a serious alternative mining methods to blasting techniques.
 
REFERENCES (8)
1.
BĘBEN A., 2008, Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych, Kraków, Wyd. AGH.
 
2.
CHROSTOWSKI H., DOMAGAŁA Z., SRADOMSKI W., 2012, Modelowanie i symulacja hydrostatycznego napędu jazdy transportera gąsienicowego TUR 600, Napędy i Sterowanie, nr 6, r. 14.
 
3.
HAWRYLAK H., JARZĄBEK M., SIECZYŃSKI A., SOBOLSKI R., 1975, Maszyny i prace pomocnicze w górnictwie odkrywkowym, Katowice, Wyd. „Śląsk”.
 
4.
KASZTELEWICZ Z., PATYK M., BODZIONY P., 2015, Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych. Budowa i technologia pracy, AW-P ART-TEKST, Kraków.
 
5.
PIECZONKA K., 2007, Inżynieria maszyn roboczych. cz. 1. Podstawy urabiania jazdy, podnoszenia i obrotu, Wrocław, Wyd. PWr.
 
6.
WOJTKIEWICZ H., 2012, Praca spycharek i zrywarek, Wrocław, niepubl.
 
7.
www.komatsu.com.
 
8.
www.liebherr.com.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top