PL EN
The occurrence of radon in the groundwaters to the east of Strzegom in the granitoid Strzegom-Sobótka massifs region
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, Zakład Geologii i Wód Mineralnych
 
 
Corresponding author
Joanna Maria Polcyn
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, Zakład Geologii i Wód Mineralnych, Plac Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2011;133(40):95-107
 
ABSTRACT
The paper presents results of researches of radon concentration in the groundwaters to the east of Strzegom in the granitoid Strzegom–Sobótka massifs region. Measurements were performed in the Hydrogeology Laboratory on Faculty Geoengineering, Mining and Geology with the use of spectrometer Quantulus. Measurements to oscillate between 0.9 to 288.5 Bq/dm3 . Concentrations of radon higher than or equal 74 Bq/dm3 – minimum concentration of radon which are cause beneficial to human body were registered in water samples with Wiśniowa.
 
REFERENCES (43)
1.
ABUMURAD K.M., AL-TAMIMI M., 2001, Emanation power of radon and its concentration in soil and rocks, Radiation Measurements 34, 423–426.
 
2.
BEREZOWSKA B., BEREZOWSKI Z., 1985, Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów 1:25000, ark. Mietków, Warszawa, Inst. Geol.
 
3.
BUKSIŃSKI S., 1960, Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów 1:25000, ark. Żarów, Inst. Geol., Warszawa.
 
4.
BUKSIŃSKI S., 1965, Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów, ark. Żarów, Wyd. Geol., Warszawa.
 
5.
CLOSS H., 1922, Streckung und Rutschstreifen im Granit von Zobten in Schlesien. Tektonik und Magma, Untersuchungen zur Geologie der Tiefen. Abh. Preuss. Geol. Landesanst. N.F., 89, Berlin.
 
6.
CWOJDZIŃSKI S., ŻELAŹNIEWICZ A., 1995, Podłoże krystaliczne bloku przedsudeckiego, [w:] Geologia i ochrona środowiska bloku przedsudeckiego. 50 lat badań geologicznych na Dolnym Śląsku. 6 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Wrocław, 21–24.09.1995, Ann. Soc. Geol. Pol., wyd. spec., cz. 1, 11–28.
 
7.
CYMERMAN Z., 2004, Mapa tektoniczna Sudetów i bloku przedsudeckiego w skali 1:200 000, Państwowy Instytut Geologiczny i Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 
8.
DEPCIUCH T., 1971, Wiek bezwzględny granitoidów strzegomskich określony metodą K-Ar, Kwart. Geol., 15 (4), 862–869.
 
9.
DOMAŃSKA-SIUDA J., 2007, The granitoid Variscan Strzegom-Sobótka massif, [in:] A. Kozłowski, J. Wiszniewska (red.), Granitoids in Poland, Archivum Mineralogiae Monograph, No. 1, Warszawa, Komitet Nauk Mineralogicznych PAN i Wydział Geologii UW, 179–192.
 
10.
DOWGIAŁŁO J., 2002, Ocena zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i potencjalnie leczniczych, [w:] B. Paczyński (red.), Praca zbiorowa, PIG, Warszawa.
 
11.
GAŹDZIK J., 1957, Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów 1:25000, ark. Sobótka, Inst. Geol., Warszawa.
 
12.
IOANNIDES K., PAPACHRISTODOULOU C., STAMOULIS K., KARAMANIS D., PAVLIDESS.,.
 
13.
CHATZIPETROS A., KARAKALA E., 2003, Soil gas radon: a tool for exploring active fault zones. Applied Radiation and Isotopes, Vol. 59, 205–2.
 
14.
JAMROZIK L., 1995, Tektonika osłony masywu granitoidowego Strzegom–Sobótka, [w:] Geologia i ochro- na środowiska bloku przedsudeckiego. 50 lat badañ geologicznych na Dolnym Śląsku. 66. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Wrocław, 21–24.09.1995, Ann. Soc. Geol. Pol., wyd. spec., cz. 1, 181–191.
 
15.
KING CHI-YU, 1978, Radon emanation on San Andreas Fault, Nature, Vol. 271, 516–519.
 
16.
KING CHI-YU, ZHANG WEI, KING BI-SHIA, 1993, Radon anomalies on three kinds of faults in California. Pageoph., Vol. 141, No. 1, 111–124.
 
17.
KOZŁOWSKA B., 2009, Promieniotwórczość naturalna wód źródlanych uzdrowisk S Polski, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
18.
KOZŁOWSKI J., 1956, Wstępne prace poszukiwawcze skalenia w okolicy Strzeblowa, Arch. Inst. Geol., Wrocław.
 
19.
KURAL S., 1980, Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów 1:25000, ark. Strzegom, Inst. Geol., Warszawa.
 
20.
KURAL S., 1987, Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów 1:25000, ark. Mrowiny, Inst. Geol., Warszawa.
 
21.
KURAL S., 1991, Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów, ark. Mrowiny, Wyd. Geol., Warszawa.
 
22.
KURAL S., GAWROŃSKI O., 1975, [w:] Ocena występowania kaolinów na obszarach krystalicznych, Praca zbiorowa, Opracowanie monograficzne masywów Strzegom–Sobótka i Strzelin–Żulowa, Arch. Inst. Geol., 1975, Wrocław.
 
23.
MACIEJEWSKI S., MORAWSKI T., 1975, Zmienność petrograficzna granitów masywu strzegomskiego. Kwart. Geol., 19 (1), 47–65.
 
24.
MAJEROWICZ A., 1963, Granit z okolic Sobótki i jego stosunek do osłony w świetle badań petrograficznych, Arch. Miner. 24, 2, 127–237.
 
25.
MAJEROWICZ A., 1972, Masyw granitowy Strzegom–Sobótka, Geologia Sudetica, 6, 7–96.
 
26.
MAJEROWICZ A., 1979, Granity masywu Strzegom–Sobótka, [w:] K. Dziedzic, S. Kozłowski, A. Majerowicz, Sawicki L. (red.) Surowce mineralne Dolnego Śląska. Ossolineum, Wrocław, 233–238.
 
27.
MAJEROWICZ A., MIERZEJEWSKI M., 1995, Petrologia, pozycja tektoniczna i geotektoniczna skał krystalicznych NE i SE osłony masywu granitowego Strzegom-Sobótka, Przewodnik LXVI Zjazdu PTG, Wrocław, 59–84.
 
28.
MOUSSA M.M., ABDEL-GABARM., EL ARABI, 2003, Soil radon survey for tracking active fault: a case study along Qena – Safaga road, Eastern Desert, Egypt, Radiation Measurements, Vol. 37, 211–216.
 
29.
PIN C., PUZIEWICZ J., DUTHOU J.L., 1989, Ages and origins of a composite granitic massif in the Variscan belt: A Rb - Sr study of the Strzegom–Sobótka Massif, W. Sudetes (Poland), N Jahrb. Miner. Abh. 160, 71–82.
 
30.
PRZYLIBSKI T.A., 2005, Radon. Składnik swoisty wód leczniczych Sudetów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 330 s.
 
31.
PRZYLIBSKI T.A., 2006, Radon w wodzie – występowanie i konsekwencje, [w:] Radon w środowisku życia, pracy i nauki mieszkańców Dolnego Śląska, Wrocław, 42–47.
 
32.
PUZIEWICZ J., 1990, Masyw granitowy Strzegom–Sobótka. Aktualny stan badań, Arch. Mineral., 45 (1–2), 135–154.
 
33.
PUZIEWICZ J., OBERC-DZIEDZIC T., 1995, Wiek i geneza granitoidów bloku przedsudeckiego, [w:] Geologia i ochrona środowiska bloku przedsudeckiego. 50 lat badań geologicznych na Dolnym Śląsku. 66. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Wrocław, 21–24.09.1995, Ann. Soc. Geol. Pol., wyd. spec., cz. 1, 273–284.
 
34.
SAWICKI L., TEISSEYRE H., 1955, Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów 1:25000, ark. Zagórze Śląskie, Inst. Geol., Warszawa.
 
35.
SZAŁAMACHA J., WALCZAK-AUGUSTYNIAK M., 1976, Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów 1:25000, ark. Jaźwina, Inst. Geol., Warszawa.
 
36.
SZAŁAMACHA J., WALCZAK-AUGUSTYNIAK M., 1978, Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów 1:25000, ark. Mościsko, Inst. Geol., Warszawa.
 
37.
SZMYTÓWNA M., 1955, Nowoczesna klasyfikacja leczniczych wód mineralnych, [w:] J. Roguski (red.), Pamiętnik Ogólnopolskiego Zjazdu Balneologicznego, Inowrocław, 28–29 V 1954 r., Dodatek do Archiwum Medycyny Wewnętrznej, PZWL, Warszawa, 23–26.
 
38.
VARLEY N.R., FLOWERS A.G., 1993, Radon in soil gas and its relationship with some major faults of SW England, Environmental Geochemistry and Health, Vol. 15, No. 2/3, 145–151.
 
39.
WALCZAK-AUGUSTYNIAK M., 1980, Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów 1:25000, ark. Pszenno, Inst. Geol., Warszawa.
 
40.
WALCZAK-AUGUSTYNIAK M., SZAŁAMACHA J., 1982, Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów, ark. Pszenno, Wyd. Geol., Warszawa.
 
41.
WALCZAK-AUGUSTYNIAK M., 1988, Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów 1:25000, ark. Świdnica, Inst. Geol., Warszawa.
 
42.
WALCZAK-AUGUSTYNIAK M., SZAŁAMACHA M., SZAŁAMACHA J., 1992, Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów, ark. Świdnica, Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 
43.
ŻELAŹNIEWICZ A., 2005, Przeszłość geologiczna, [w:] J. Fabiszewski (red.), Przyroda Dolnego Śląska, Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, Wrocław, 61–134.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top