120.55
ICV
8
MNiSW
 
 

An enterprise in information society, on the example of KGHM PM S.A.

 
1
KGHM Cuprum Sp. z o. o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
2
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Mining Science 2012;135(42):123–130
ABSTRACT
The article presents the possibilities of development of modern companies in the knowledge based economy. It discusses the impact of globalization on the changes occurring in organizations on the example of KGHM Polska Miedź S.A. It shows the importance of implementing innovative information technology and related problems in enterprises.
CORRESPONDING AUTHOR
Mateusz Sawicki
KGHM Cuprum Sp. z o. o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
 
REFERENCES (10):
1. Business Intelligence w zarządzaniu, pod red. SMOK B., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2010.
2. DAVENPORT T., PRUSAK L., Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston 1998.
3. NYCZ M., SMOK B., Business Intelligence w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2010.
4. NYCZ M., SMOK B,. Generacje zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2009.
5. OLSZAK C. M.: Wspomaganie decyzji w erze informacji i wiedzy. [w:] Systemy wspomagania organizacji. Red. H. Sroka, T. Porębska-Miąc. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s.346-353.
6. OLSZAK C., Systemy Business Intelligence w zarządzaniu wiedzą w organizacji, WNT, Warszawa 2004.
7. PENC J., Menedżer w działaniu, Tom 2, Podejmowanie najlepszych decyzji, C.H. Beck, Warszawa 2003.
8. PROBST G., RAUB S., ROMHARDT., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna Kraków, 2002.
9. SAWICKI M., Wykorzystanie Business Intelligence do opracowania informacji zarządczej w KGHM Polska Miedź S.A., Praca dyplomowa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011.
10. http://portalwiedzy.onet.pl/87..., witryna internet. onet.wiem.pl.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586