PL EN
CHARACTERISTIC OF CONTACT CHANGES IN THE MARGIN ZONE PLUTON–COVER ON THE EXAMPLE OF THE EAST KARKONOSZE
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
 
Mining Science 2008;X(1):143-153
 
ABSTRACT
This paper presents a study of influence of Karkonosze intrusion to older rocks in which it hyas intruded. Within the thermal aureole contact minerals assemblages were investigated. Structure of ore deposits and tectonic changes in country rock were noticed. Variability of granite fabric depending on the distance to the contact with the cover rocks it was observed.
 
REFERENCES (24)
1.
BORKOWSKA M., Granitoidy kudowskie na tle petrografii głównych typów intruzji kwaśnych Sudetów i ich przedpola. Arch. Miner., t. 21, z. 2, 1959.
 
2.
BORKOWSKA M., Petrografia granitu Karkonoszy. Geol. Sud. vol. II, 1966.
 
3.
BORKOWSKA M. MIERZEJEWSKI M., Death Bend Hornfels rocks on the contact between the Karkonosze granit and mica schists. Wyd. Geol. Warszawa, 1973.
 
4.
DUTHOU J.L., COUTURIE J.P., MIERZEJEWSKI M.P., PIN CH., Oznaczenie wieku granitu Karkonoszy metodą izochronową rubidowo–strontową, na podstawie całych próbek skalnych. Przegl. Geol., nr 2. 1991.
 
5.
HUPPERT H., SPARKS R. S., Chilled margins igneous rocks. Earth and Planetary Science Letters, 92 1989.
 
6.
JAEGER J., The Temperature in the Neighborhood of a Cooling Intrusive Sheet. Amer. Journal of Science vol. 255,1957.
 
7.
MAJEROWICZ A., WIERZCHOŁOWSKI B., Petrologia skał magmowych. Wyd. Geol. Warszawa, 1990.
 
8.
MAZUR S, Ewolucja strukturalno–metamorficzna wschodniej okrywy granitu Karkonoszy między Niedamirowem, Leszczyńcem i Kowarami. Geol.Sud., 29 31–85, 1995.
 
9.
MIERZEJEWSKI M., Rozwój i następstwo niektórych struktur w plutonie Karkonoszy. Mat. Do Konf. Ter. n/t: Kryteria strukturalne w określaniu rozwoju granitoidów bloku karkonosko–izerskiego. Inst. Geol. UWr. 1973.
 
10.
MIERZEJEWSKI M., OBERC–DZIEDZIC T., The Izera–Karkonosze Block and its tectonic development. N. Jb. Geol. Paleont. Abh., 1990.
 
11.
MOCHNACKA K., ZłoŜe polimetaliczne w Kowarach. Prace Min. 40. 1967.
 
12.
MOCHNACKA X., Surowce skalne obszaru Karkonoszy i ich najbliŜszego otoczenia. Karkonosze Polskie pod red. A.Jahna., 1985.
 
13.
OBERC–DZIEDZIC T., Wpływ granitu karkonoskiego na gnejsy izerskie, Kwart. Geol., t. 29 nr 3/4, 1985.
 
14.
OBERC J., Tektonika Wschodnich Karkonoszy i ich stanowisko w budowie Sudetów. Acta Geol. Pol., vol.. 10, 2.1, 1960.
 
15.
OBERC J., Stanowisko tektoniczne granitu Karkonoszy. Biul. Inst. Geol. 191, 1965.
 
16.
SMULIKOWSKI K., Zagadnienie genetycznej klasyfikacji granitoidów. Studia Geol. Pol., vol. 1, 1958.
 
17.
SZAŁAMACHA M., Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów – skala 1:25000., Arkusz Jelenia Góra – Zachód. Wyd. Geol., Warszawa, 1965.
 
18.
SZAŁAMACHA M., SZAŁAMACHA J., Serie metamorficznego bloku karkonosko–izerskiego.Inst. Geol., Biul. nr. 222, 1968.
 
19.
TEISSEYRE H., SMULIKOWSKI K., OBERC J., Regionalna geologia Polski. T. 3, Sudety, z. 1. Kraków, 1957.
 
20.
TEISSEYRE J., O wieku i następstwie warstw w skałach metamorficznych Rudaw Janowickich i Grzbietu Lasockiego. Geol. Sudet. vol.V., Warszawa, 1971.
 
21.
TEISEYRE J., Skały metamorficzne Rudaw Janowickich i Grzbietu Lasockiego. Geol. Sud. VIII. Warszawa, 1973.
 
22.
ZAGOśDśON K., ZAGOśDśON P., Kontakt masywu Karkonoszy z osłoną metamorficzną w sztolni w Kowarach Górnych, Przegl. Geol. Nr 4, t. 45, 414–418, 1997.
 
23.
ZAGOśDśON K., ZAGOśDśON P., Kontakt granitu karkonoskiego z jego wschodnią osłoną metamorficzną w nieczynnych sztolniach okolic Kowar, PTMin. Prace specjalne, z. 11, 181–183, 1998.
 
24.
ZAGOśDśON K., Chrakterystyka zmianendo– i egzokontaktowych związanych z granitem karkonoskim na odcinku Janowice Wielkie–Kowary, praca magisterska, niepublikowana,1995.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top