PL EN
BASALT POWDER IN AGRICULTURAL USE
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
 
Mining Science 2008;X(1):133-142
 
ABSTRACT
Thya paper systematize the available data about parameters, properties and ways of use of the so called basalt powder in agriculture. The variety and utilization`s scale of basitic rock dust in the world ware presented. The active promotion of such materials was proposed for the Lower Silesian mining factories. The potential possibilities of enlarging of basaltic Politechnika Wrocławska, Wydział GeoinŜynierii, Górnictwa i Geologii dust resources were presented.
 
REFERENCES (24)
1.
AUBERT C., L`agriculture biologique. Une agriculture pour la santé et l`épanouissement de l`homme. Le Courrier du Livre, Paris, 1972.
 
2.
BAŁTAROWICZ T., Rozpoznanie moŜliwości wykorzystania mączek bazaltowych na przykładzie kopalni Gracze. Pr. dypl. Wydz. GeoinŜ., Górn. i Geol. PWr. Niepublikowana.
 
3.
Katalog analiz chemicznych skał i minerałów Polski, cz. I–V, Pr. Inst. Geol. t. XXIV, XXVI, XLV, LXVII, CXXIII, 1959, 1961, 1966, 1972, 1987.
 
4.
KOZŁOWSKA–KOCH M., Klasyfikacja i nomenklatura trzeciorzędowych wulkanitów Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego. Arch. Miner. t. XLII, z. 1, 1987.
 
5.
KRZYŚKÓW M., Dokumentacja geologiczna złoŜa bazaltu „Krzeniów” w kat. C1 + C2. Przeds. Geol. we Wrocławiu, 1986.
 
6.
LEIPOLD F., The Effects of Basalt Rock Dust Emissions on Spruce Trees at the Basalt Quarry Albert in the Huhnerberg Compared to Spruce Trees Outside the Range of Emissions, www.remineralize.org/leipold.php, 2003.
 
7.
MIERZEJEWSKI M.P., Nawozowe mączki bazaltowe w zastosowaniu rolniczym. Polski Klub Ekol. Okręg Dolnośl., (b.r.).
 
8.
OTYLIT 1, broszura reklamowa Przedsiębiorstwa Innowacyjnego „Otylia” Sp. z o.o. (b.r.).
 
9.
TRYBURSKI J., NawoŜenie i Ŝyzność gleby w gospodarstwie ekologicznym, materiały dla rolników. Min. Roln. i Rozw. Wsi, Kraj. Centr. Roln. Ekol. Radom, 2004.
 
10.
WULFRATH von H. Gesteinmehl als Bodenhilfsstoff und zur Bodenverbesserung. Sonderdr. am: DNI–Die Naturstein–Industrie. Ausgabe 5/82, 1982, (vide [6]).
 
11.
www.angus–horticulture.co.uk/seer.html, witryna internetowa spółki Angus Horticulture Ltd.
 
12.
www.bazalt.eisp.pl, witryna internetowa Przedsiębiorstwa Surowców Skalnych „Bazalt–Gracze” Sp. z o.o.
 
13.
www.dcmpronatura.com, witryna internetowa DCM Towards a Fertile Future.
 
14.
www.hort–max.co.nz, witryna internetowa przedsiębiorstwa Hort–Max Ltd. Biological Farming & Horticultural Trade Supplies.
 
15.
www.hwk.at, witryna internetowa spółki Hartsteinwerk Kitzbühel GmbH.
 
16.
www.iung.pulawy.pl witryna internetowa Instytutu Upraw, NawoŜenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 
17.
www.lkb-luban.pl, witryna internetowa ŁuŜyckiej Kopalni Bazaltu „Księginki” S.A. w Lubaniu.
 
18.
www.minplus.com.au, witryna internetowa spółki Pacific Mineral Developments Pty Ltd.
 
19.
www.osmo-organics.co.uk, witryna internetowa OSMO International.
 
20.
www.rockdust.co.uk, witryna internetowa przedsiębiorstwa Earwig Organics Sustainable Garden Products.
 
21.
www.rpbl.de, witryna internetowa spółki Rheinische Provinzial Basalt und Lavawerke GmbH & Co.
 
22.
www.pgpbazalt.pl, witryna internetowa Przedsiębiorstwa Górniczo–Produkcyjnego „Bazalt” S.A. w Wilkowie.
 
23.
www.wrota.podkarpackie.pl, regionalny portal internetowy Wrota podkarpackie.
 
24.
ZAGOśDśON P.P., Zgorzel słoneczna w trzeciorzędowych bazaltoidach Śląska i sposoby wykorzystania jej produktów, Praca dokt., Arch. Polit. Wr., 2001.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top