MĄCZKI BAZALTOWE W ZASTOSOWANIACH ROLNICZYCH I POKREWNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
Mining Science 2008;X(1):133–142
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł systematyzuje dostępne informacje dotyczące cech, właściwości i sposobów aplikacji tzw. mączek bazaltowych w zastosowaniach rolniczych. Ukazana została różnorodność i skala wykorzystania materiałów bazytowych na świecie. Zaproponowano rozwinięcie aktywnej promocji mączek bazaltowych i materiałów pokrewnych przez rodzime zakłady górnicze. Wskazano potencjalne możliwości zwiększenia bazy zasobowej mączek bazytowych.
 
REFERENCJE (24)
1.
AUBERT C., L`agriculture biologique. Une agriculture pour la santé et l`épanouissement de l`homme. Le Courrier du Livre, Paris, 1972.
 
2.
BAŁTAROWICZ T., Rozpoznanie moŜliwości wykorzystania mączek bazaltowych na przykładzie kopalni Gracze. Pr. dypl. Wydz. GeoinŜ., Górn. i Geol. PWr. Niepublikowana.
 
3.
Katalog analiz chemicznych skał i minerałów Polski, cz. I–V, Pr. Inst. Geol. t. XXIV, XXVI, XLV, LXVII, CXXIII, 1959, 1961, 1966, 1972, 1987.
 
4.
KOZŁOWSKA–KOCH M., Klasyfikacja i nomenklatura trzeciorzędowych wulkanitów Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego. Arch. Miner. t. XLII, z. 1, 1987.
 
5.
KRZYŚKÓW M., Dokumentacja geologiczna złoŜa bazaltu „Krzeniów” w kat. C1 + C2. Przeds. Geol. we Wrocławiu, 1986.
 
6.
LEIPOLD F., The Effects of Basalt Rock Dust Emissions on Spruce Trees at the Basalt Quarry Albert in the Huhnerberg Compared to Spruce Trees Outside the Range of Emissions, www.remineralize.org/leipold.p..., 2003.
 
7.
MIERZEJEWSKI M.P., Nawozowe mączki bazaltowe w zastosowaniu rolniczym. Polski Klub Ekol. Okręg Dolnośl., (b.r.).
 
8.
OTYLIT 1, broszura reklamowa Przedsiębiorstwa Innowacyjnego „Otylia” Sp. z o.o. (b.r.).
 
9.
TRYBURSKI J., NawoŜenie i Ŝyzność gleby w gospodarstwie ekologicznym, materiały dla rolników. Min. Roln. i Rozw. Wsi, Kraj. Centr. Roln. Ekol. Radom, 2004.
 
10.
WULFRATH von H. Gesteinmehl als Bodenhilfsstoff und zur Bodenverbesserung. Sonderdr. am: DNI–Die Naturstein–Industrie. Ausgabe 5/82, 1982, (vide [6]).
 
11.
www.angus–horticulture.co.uk/s..., witryna internetowa spółki Angus Horticulture Ltd.
 
12.
www.bazalt.eisp.pl, witryna internetowa Przedsiębiorstwa Surowców Skalnych „Bazalt–Gracze” Sp. z o.o.
 
13.
www.dcmpronatura.com, witryna internetowa DCM Towards a Fertile Future.
 
14.
www.hort–max.co.nz, witryna internetowa przedsiębiorstwa Hort–Max Ltd. Biological Farming & Horticultural Trade Supplies.
 
15.
www.hwk.at, witryna internetowa spółki Hartsteinwerk Kitzbühel GmbH.
 
16.
www.iung.pulawy.pl witryna internetowa Instytutu Upraw, NawoŜenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 
17.
www.lkb-luban.pl, witryna internetowa ŁuŜyckiej Kopalni Bazaltu „Księginki” S.A. w Lubaniu.
 
18.
www.minplus.com.au, witryna internetowa spółki Pacific Mineral Developments Pty Ltd.
 
19.
www.osmo-organics.co.uk, witryna internetowa OSMO International.
 
20.
www.rockdust.co.uk, witryna internetowa przedsiębiorstwa Earwig Organics Sustainable Garden Products.
 
21.
www.rpbl.de, witryna internetowa spółki Rheinische Provinzial Basalt und Lavawerke GmbH & Co.
 
22.
www.pgpbazalt.pl, witryna internetowa Przedsiębiorstwa Górniczo–Produkcyjnego „Bazalt” S.A. w Wilkowie.
 
23.
www.wrota.podkarpackie.pl, regionalny portal internetowy Wrota podkarpackie.
 
24.
ZAGOśDśON P.P., Zgorzel słoneczna w trzeciorzędowych bazaltoidach Śląska i sposoby wykorzystania jej produktów, Praca dokt., Arch. Polit. Wr., 2001.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586