PL EN

Redaktorzy pomocniczy

 
Redaktorzy sekcyjni
Prof. Hylke J Glass Camborne School of Mines,University of Exeter, United Kingdom
Prof. Wojciech Ciężkowski Wroclaw University of Science and Technology Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Wrocław, Poland
Prof. Lech Gładysiewicz Wroclaw University of Science and Technology Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Wrocław, Poland
Prof. Jan Drzymała Wroclaw University of Science and Technology Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Wrocław, Poland


Redaktor statystyczny
Prof. Leszek Jurdziak Wroclaw University of Science and Technology Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Wrocław, Poland


Redaktorzy językowi
Derrek Carriveau English, native speakers
Andrew Eccles English, native speakers


Redaktor techniczny
Stanisław Gancarz Oficyna Wydawnicza Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top