PL EN
O czasopiśmie
 
INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL ICV 2017: 120,67
Previous INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL ICV 2013: 6,25

The papers published in the Mining Science journal are abstracted in SCOPUS, BazTech, DOAJ, EBSCO (Applied Science & Technology Source Ultimate), Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Thomson Reuters (Web of Science Core Collection), Ei Compendex Source List 2017, ProQuest.

The journals indexed in Emerging Sources Citation Index will not be issued an Impact Factor. However, each journal in this new Index will be evaluated every year and those qualified will be transferred to Science Citation Index Expanded (SCIE).


This publication was supported by the Polish Saturatory Research Grant


Wersja elektroniczna czasopisma (e-ISSN: 2353-5423) jest jego wersją referencyjną. Poszczególne artykuły Mining Science udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma w formule Open Access, na licencji Creative Commons Attribution License (CC BY).

Zamieszczenie artykułu jest nieodpłatne.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania artykułów do czasopisma Mining Science.
Prace proszę zgłaszać poprzez angielską wersję strony
http://www.editorialsystem.com/ms

W Mining Science publikowane są artykuły naukowe z zakresu górnictwa, geologii, geoinżynierii oraz dziedzin pokrewnych. Problematyka obejmuje następujące zagadnienia: zastosowania nauk podstawowych w górnictwie, technologia eksploatacji podziemnej i odkrywkowej złóż, technika strzelnicza, projektowanie i budowę kopalń oraz budownictwo podziemne, geomechanika górnicza i geotechnika, wentylacja i geotechnika kopalń, mechanika płynów i jej zastosowanie w górnictwie, przeróbka kopalin, ochrona środowiska i utylizację odpadów. Publikowane są także prace dotyczące geoinżynierii, nauki z pogranicza górnictwa, budownictwa, geotechniki, systemów informacji geograficznej i nauk o Ziemi.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586