Redakcja
 
Redaktor naukowy
Monika Hardygóra
monika.hardygora@pwr.edu.pl
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska
Na Grobli 15, 50-421 Wrocław


Z-ca redaktora naukowego
Danuta Szyszka
danuta.szyszka@pwr.edu.pl
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska
Na Grobli 15, 50-421 Wrocław
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586