PL EN
Mining Scince (początkowo Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej) jest indeksowane min. w Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Thomson Reuters Web of Science™ Core Collection oraz SCOPUS. W Mining Science publikowane są oryginalne artykuły naukowe z zakresu górnictwa, geologii, geoinżynierii oraz dziedzin pokrewnych.
Zastępca Redaktora Naczelnego: Danuta Szyszka
120.55
ICV
70
MEiN
Bieżący numer
2022 vol. 29
 
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586