PL EN
Mining Scince (początkowo Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej) jest indeksowane min. w Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Thomson Reuters Web of Science™ Core Collection, Journal Citation Reports (JCR) oraz SCOPUS. W Mining Science publikowane są oryginalne artykuły naukowe z zakresu górnictwa, geologii, geoinżynierii oraz dziedzin pokrewnych.
Zastępca Redaktora Naczelnego: Danuta Szyszka
1.300
IF 2022
120.55
ICV
70
MNiSW

Bieżący numer

2023 vol. 30
 
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top