PL EN
Digital model of underground tourist route “St. John’s Mine” in Krobica
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Hanna Moczydłowska   

ul. Traugutta 3/3, 59-220 Legnica
 
 
Mining Science 2013;20:27-38
 
ABSTRACT
A general characteristics of “St. John’s Mine” tourist route (“Kopalnia Św. Jana”, Krobica, Lower Silesia) has been shown, containing the history of mining workings, geology and stages of it’s investigation, protection and adaptation for a tourist traffic. The steps of construction of it’s spatial model, in Datamine Studio 3 software, are presented. The resulting model has been proposed as a complementary element of “Mine St. John’s Mine” tourist offer. It can be used as part of the introduction on the beginning of the route, and as a basis for the creation of an interactive model of the tourist facility.
 
REFERENCES (15)
1.
ANDRZEJEWSKA O., 2006. Charakterystyka złoża uranu i żelaza w Kowarach z wykorzystaniem modelowania przestrzennego, Praca dyplomowa Wydz. Geoinż., Górn. i Geol. Polit. Wr. Polit (nie publikowane).
 
2.
DZIEKOŃSKI T., 197 Wydobywanie i metalurgia kruszców na Dolnym Śląsku od XIII do połowy XX wieku, Wrocław, Ossolineum, 420 s.
 
3.
JANIK E., GŁADYSZ R., KŁODNICKI A., 1984. Dokumentacja geologiczna złoża rud cyny „Krobica” a kat. C2, Przeds. Geol. we Wrocławiu, Wrocław.
 
4.
JANISZEWSKI M., 2012. Uproszczony model geologiczny sztolni Rungensche i Leopolda w Krobicy, Pr. dypl. Wydz. Geoinż., Górn. i Geol. Polit. Wr. Polit. Wr. 2011 (niepublikowane).
 
5.
MADZIARZ M., 2012. Zadania i znaczenie sztolni w historycznej eksploatacji górniczej na przykładzie zachowanych wyrobisk dawnego górnictwa rud cyny okolic Gierczyna [w:] Zagożdżon P.P. & Madziarz M. (red.), Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, Wyd. Polit. Wroc., Wrocław, 245–272.
 
6.
MADZIARZ M., MIZERA A., DĘBKOWSKI R., 2012. Projekt „Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie gminy Mirsk z utworzeniem ścieżki „Śladami dawnego górnictwa kruszców” jako koncepcja kompleksowych działań w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa górniczego Dolnego Śląska [w:] Zagożdżon P.P. & Madziarz M. (red.), Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, Wyd. Polit. Wroc., Wrocław, 273–289.
 
7.
MADZIARZ M., SZTUK H., 2006. Eksploatacja rudy cyny w Górach Izerskich: historia czy perspektywa dla regionu? Pr. Nauk. Inst. Górn. Polit. Wr. Nr 117, Studia i Materiały Nr 32, 193–202.
 
8.
MICHNIEWICZ M., 2003. Surowce metaliczne w strukturze bloku karkonosko-izerskiego [w:] Ciężkowski W., Wojewoda J., Żelaźniewicz A. (red.), Sudety zachodnie: od wendu do czwartorzędu, Wyd. WIND, Wrocław, 155–16.
 
9.
MICHNIEWICZ M., BOBIŃSKI W., SIEMIĄTKOWSKI J., 2002. Monografia złóż rud cyny z łupków łyszczykowych pasma starej kamienicy w Sudetach. Arch. PIG oddz. We Wrocławiu.
 
10.
MOCZYDŁOWSKA H., 2013. Cyfrowa wizualizacja historycznych wyrobisk podziemnych na podstawie powstającej trasy turystycznej „Kopalnia Św. Jana” w Krobicy. Praca dyplomowa Wydz. Geoinż., Górn. i Geol. Polit. Wr. Polit (nie publikowane).
 
11.
SCHACKEL E., LORENZ H., 2009. Eine Zinn- Und Kobaltführende Fahlbandlagerstatte zwischen Gierczyn (Gierhen) und Przecznica (Querbach) in Góry Izerskie (Isergebirge) in Polen. Der Aufschluss, Jg. 60, Heidelberg, Jul/Aug.
 
12.
SZAŁAMACHA M., 1967. O mineralizacji cynowej we wschodniej części pasma kamienickiego w Górach Izerskich, Przegl. Geol. vol. 15, nr 6.
 
13.
ZAGOŻDŻON P.P., ŁAGOWSKA A., 2006. Wykorzystanie narzędzi projektowych oprogramowania górniczo-geologicznego do wizualizacji dawnych kopalń podziemnych Dolnego Śląska, Pr. Nauk. Inst. Górn. Polit. Wr. nr 117, Studia i Materiały nr 32, 383–388.
 
14.
ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P.P., 2002. The 3–D visualisation of Karkonosze granite contact surface in the environs of Kowary Górne, Min. Soc. of Poland – Special Papers, vol. 20, 237–239.
 
15.
ZAGOŻDŻON K., ZAGOŻDŻON P.P., 2012. Budowa geologiczna górotworu w dostępnych sztolniach rejonu Krobicy-Przecznicy [w:] Zagożdżon P.P. & Madziarz M. (red.), Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury. T. 4, Wyd. Polit. Wroc., Wrocław, 411–434.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top