PL EN
The concept for development of the research network for the measurements of modern tectonic movements in Ksiaz Landscape Park
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Damian Kasza
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, Na Grobli 15, 50-421 Wrocław.
 
 
Mining Science 2013;20:19-25
 
ABSTRACT
The paper presents the concept for the development of research network for measurements of effects related to modern tectonic activity in the area of Ksiaz Landscape Park. The first evidences for the existence of displacements on the surfaces of discontinuity with event characteristic and the instruments used in the study were described. The way and shape of development of Ksiaz geodynamic polygon were characterized as well as the methodology and purpose of observations.
 
REFERENCES (11)
1.
CACOŃ S., 2004, System kontrolno-pomiarowy jako podstawa geodynamicznych badań regionalnych i lokalnych w Sudetach i na bloku przedsudeckim, Prace Instytutu Geodezji i Kartografii Akademii Rolniczej we Wrocławiu tom L, zeszyt 107, Wrocław, 109–125.
 
2.
CHOJNICKI T., BLUM P. A., 1996, Analysis of ground movements at the Ksiaz observatory in 1974- 1993, Artificial Satellites, vol. 31, no. 3, 123–129.
 
3.
KACZOROWSKI M., 2006, High-resolution Wide-Range Tiltmeter: Observations of Earth Free Oscillations Excited by the 26 December 2004 Sumatra – Andaman Earthquake, Monograph: Earthquake Source Asymmetry, Structural Media and Rotation Effects. pp. 493–520, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
 
4.
KACZOROWSKI M., 2007, Preliminary results of investigations of long lasting non-tidal signals observed by horizontal pendulums and long water tube tiltmeters in Low Silesian Geodynamic Laboratory of PAS in Ksiaz, Acta Geodyn.Geomater., Vol. 4, No (148), 1–11.
 
5.
KACZOROWSKI M., 2009, Discussion on strong non-tidal signals registered by horizontal pendulums and water tube tiltmeters in Geodynamic Laboratory of PAS in Ksiaz, Acta Geodyn. Geomater. Vol. 6, No. 3(155), 369–381.
 
6.
KACZOROWSKI M., WOJEWODA J., 2011, Neotectonic activity interpreted from a long water-tube tiltmeter record at the SRC Geodynamic Laboratory in Ksiaz, Central Sudetes, SW Poland, Acta Geodyn. Geomater. Vol. 8, No. 3 (163).
 
7.
KAPŁON J., 2005, Badania geodynamiczne na obiekcie „Dobromierz”, Proceedings of the 7th Professional Conference of Postgraduate Students "JUNIORSTAV 2005", Brno.
 
8.
MARCINOWSKI R., MARDAL T. [red.], 2004, Słownik jednostek litostratygraficznych Polski, Tom I: jednostki formalne prekambru i paleozoiku, http://slp.pgi.gov.pl, dostęp 05.04.2013.
 
9.
MĄKOLSKI K., 2000, Projekt geodynamicznych badań współczesnych ruchów Karkonoszy oraz ich pogórza, Monograph: Opera Corcontica 37: 103–107.
 
10.
OBERC J., 1972, Tektonika. Sudety i obszary przyległe, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
 
11.
RDOŚ WROCŁAW, 2011, Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o spotkaniu dyskusyjnym/warsztacie związanym z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 PLH020020 Przełomy Pełcznicy pod Książem, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, http://wroclaw.rdos.gov.pl/ima..., dostęp 05.04.2013.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top