PL EN
Surface deformation of the secondary former mining areas
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Tadeusz Głowacki
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, Na Grobli 15, 50-421 Wrocław, Poland
 
 
Mining Science 2013;20:39-55
 
ABSTRACT
The paper discuss the problem of secondary deformation observed on the surface of the land in the area of the old, non-existent copper and coal mines. The authors discuss the formation of the deformation in the final period of the mine, and after his arrest, after the close of any work of protecting the surface area of influence of mining activities. Discusses the reduction of the surface of the example of two disused mines: mining copper “Konrad” in Iwiny and “Thorez” in Walbrzych, an old coal mine. In the first part of the paper discusses a brief history of the creation of old copper basin and the Lower Silesian coal basin. It then discusses the formation of deformation processes in mining areas. Conducting continuous surveying allows you to monitor changes in the formation of land, in the paper indicate the source of the vertical displacements after ending of operation, the closure of the mine and stopped all work safety. In the area of Lower Silesia there are many remnants of disused mines, surface geodetic measurements show a constant activity in post-mining areas and the need to control the formation of the surface.
 
REFERENCES (24)
1.
BLACHOWSKI J., CACOŃ S., MILCZAREK W., Analysis of post-mining ground deformations caused by underground coal extraction in complicated geological conditions. Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 6 No. 3 (155), Prague 2009, 351–357.
 
2.
CHWASTEK, J., Miernictwo górnicze i ochrona terenów w górnictwie, Wrocław 1980.
 
3.
DOWNAROWICZ, S., BECKER, R., Problemy hydrogeologiczne budowy, eksploatacji i likwidacji kopalni rudy miedzi „Konrad”, Ekologiczne technologie wydobycia i wzbogacania rud, Towarzystwo Konsultantów Polskich, Oddział Lubin, 2008.
 
4.
FISZER J., CZABAJ W., JERZ U., DAWICKI J., Ocena oddziaływania na środowisko likwidacji wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego, Wrocław 2000.
 
5.
FISZER J., CYGAN J., SAWICKI J., CZERSKI K., WINNICKI A., KOMINOWSKI K., NOWAK M., TRENTOWSKI J., Weryfikacja prognozy rekonstrukcji zwierciadła wód podziemnych i jej wpływu na powierzchnie terenu w obszarach górniczych kopalń wałbrzyskich w następstwie ich likwidacji. Raport serii SPR 22, Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 1996.
 
6.
KARCZMAREK W., ROŻEK R., Historia poszukiwań i rozpoznania złóż rud miedzi w „Starym Zagłębiu Miedziowym”, Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
 
7.
KASZOWSKA, O., Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, http://www.gwsp.pl/cms_pliki/f....
 
8.
KŁYŻ J., JEDRZEJEC E., KOWALSKI A., Pierwsze doświadczenia z ochrony powierzchni. Osnowa geodezyjna kopalń do pomiarów deformacji. 5.3. Charakterystyka osnowy geodezyjnej kopalń wałbrzyskich. pod redakcją A. Kowalskiego, Eksploatacja górnicza a ochrona powierzchni. Doświadczenia z wałbrzyskich kopalń, rozdział 5.3, s. 124–13 Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2000.
 
9.
KMAK K., PŁONKA A., WINNICKI A., Górnictwo węgla kamiennego w latach 1945-1998. pod redakcja: A. Kowalskiego, Eksploatacja górnicza a ochrona powierzchni. Doświadczenia z wałbrzyskich kopalń, rozdział 4.2, s. 73–93. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2000.
 
10.
KOŁODZIEJCZYK, P., WESOŁOWSKI, M., Teoretyczne ujęcie wtórnych ruchów górotworu spowodowanych zatapianiem likwidowanych wyrobisk górniczych, http://www.min-pan.krakow.pl/ Zaklady/pgeodyn/warsztaty/pdf_/08_.pdf.
 
11.
KRONIKA POLSKIEJ MIEDZI, Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM Sp. z o.o. we Wrocławiu, 2008.
 
12.
MĄDRALA, M., Wpływ zaprzestania odwodnienia ZG „Konrad” na chemizm wód podziemnych synkliny grodzieckiej w rejonie Iwin koło Bolesławca, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 440: 101–110, 2010 r., http://www.pgi.gov.pl/images/s..._ madrala.pdf.
 
13.
MILCZAREK W., Analiza zmian powierzchni górotworu po zakończonej eksploatacji górniczej w wy-branym rejonie dawnego Wałbrzyskiego Zagłębia. Politechnika Wrocławska, praca doktorska, Wrocław 2011.
 
14.
MONOGRAFIA KGHM Polska Miedź S.A., Lubin 1996.
 
15.
PALECZEK, W., Analiza obniżeń niecki w czasie na terenach podlegającym wpływom eksploatacji górniczej, http://www.bud.pcz.czest.pl/pl....
 
16.
PALECZEK, W., Wpływ robót górniczych na górotwór i powierzchnię terenu z uwzględnieniem przemieszczeń pionowych wskutek odwodnienia, http://www.bud.pcz.czest.pl/pl... 14/b14_13.pdf.
 
17.
PAŹDZIORA, J., Stare Zagłębie Miedziowe, Towarzystwo Miłośników Bolesławca, Bolesławiec 2008.
 
18.
PIĄTEK Z., PIĄTEK E., Górnictwo węgla kamiennego do 1945 roku. pod redakcja: A. Kowalskiego, Eksploatacja górnicza a ochrona powierzchni. Doświadczenia z wałbrzyskich kopalń, rozdział 4.1, s. 49–72. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2000.
 
19.
POTTGENS J.J.E., Bodenhebung durch ansteigendes Grubenwasser. 6. Internationaler Kongress fur Markscheidewesen, s. 928–938, Harrogate, 1985.
 
20.
SROKA A., Przyczynek do prognostycznego obliczania ruchów pionowych powierzchni terenu spowodowanych wzrostem poziomu wód kopalnianych. Materiały konferencyjne Szkoły Eksploatacji Podziemnej, s. 111–120, Wydawnictwo Górnicze, Kraków, 2006.
 
21.
TROJANOWSKI, K., Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w świetle teorii zagranicznych i krajowych, Poradnik Górnika, t.II, dział VIII.
 
22.
SZPETKOWSKI, S., Pomiary deformacji na terenach górniczych, Wydawnictwo „Śląsk”, Kraków 1978.
 
23.
WOJAS, M., Przydatność danych geodezyjnych na terenach górniczych do celów projektowych, http://delibra.bg.polsl.pl/Con....
 
24.
WOLKERSDORFER, C., Water Management At Abandoned Flooded Underground, Berlin Heidelberg 2008.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top