PL EN
EVALUATION SIGNIFICANCE OF DIFFERENCES BETWEEN THE GEOTECHNICAL PARAMETERS OF THE LITHOLOGICAL ROCKS ROOF LAYERS, ABOVE MINING EXCAVATION
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland.
 
2
KGHM CUPRUM Ltd. Research and Development Centre, Wroclaw, Poland.
 
 
Corresponding author
Jan Kudełko   

Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Wroclaw University of Technology, ul. Na Grobli 15, 50-421 Wrocław, Poland.
 
 
Mining Science 2020;27:183-197
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents the results of the analysis data of the roof rocks geotechnical parameters in the conditions of the deep copper ore of the KGHM Polish Cooper mines. Using single factor analysis of variance and comparing means in two samples, the significance of differences between individual lithological layers (dolomite, anhydrite and rocks on their contact (dolomite-anhydrite breccia)) was evaluated in the aspect of constructing numerical simulations of the behavior of roof rocks above mining excavations. Based on the results of previous studies described in the works (Galiński, 2005, Galiński & Lis & Mróz, 2003), it was proposed to use Fisher-Snedecor analysis and t-Student test in order to justify the decision to consider individual lithological layers in numerical modeling of the rock mass around mining excavations. The problem raised in the article concerns the selection of lithological layers consider in numerical models of rock mass. Assuming too general (average values) physico-mechanical parameters in the simulation will generate incorrect results. On the other hand, consider of more lithological layers with insignificantly different physico-mechanical parameters may prove unnecessary, because this will not affect the accuracy of the results obtained.
 
REFERENCES (14)
1.
BUTRA J., KICKI J., 2003, Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej nr 17, Kraków (in Polish).
 
2.
BUTRA J., KUDEŁKO J., 2011, Rockburst hazard evaluation and prevention methods in Polish copper mines, Cuprum – Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud, nr 4, s. 5–20.
 
3.
BUTRA J., KUDEŁKO J., 2013, Rockburst Prevention Methods in Polish Copper Mines, World Mining Congress in Montreal, Canada.
 
4.
BUTRA J., KUDEŁKO J., SZPAK M., 2013, Development of Mining Methods for Deep-Seated Copper Ore Deposits in Associated Hazard Conditions, World Mining Congress in Montreal, Canada.
 
5.
GALIŃSKI A., 2005, Ocena zależności między parametrami skał stropowych i spągowych na przykładzie wybranego rejonu kopalni Rudna, Czasopismo Górnictwo–Geologia, Z. 3/1, R. 29 (in Polish).
 
6.
GREŃ J., 1975, Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa (in Polish).
 
7.
GALIŃSKI A., LIS J., MRÓZ J., 2003, Ocena zależności pomiędzy geomechanicznymi parametrami skał złożowych i otaczających na przykładzie południowo-wschodniego rejonu kopalni “Lubin”. XXV ZSMG, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (in Polish).
 
8.
HOEK E., 1994, Strength of rock and rock masses. ISRM News Journal, 2(2), 4-16.
 
9.
HOEK E., BROWN E.T., 1997, Practical estimates of rock mass strength, Int. J. of Rock Mechanics and Min. Sc., Vol. 34, No. 8, 1165–1186.
 
10.
HOEK E., MARINOS P., 2000, GSI: a geologically friendly tool for rock mass strength estimation. Proceedings of the GeoEng 2000 at the International Conference on Geotechnical and Geological En-gineering, Melbourne, pp. 1422–1446.
 
11.
KOZŁOWSKI T., KUDEŁKO J., 2014, Weryfikacja doboru obudowy kotwowej w warunkach zaburzeń tektonicznych w kopalni Lubin, Cuprum – Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud, nr 4, s. 55–71 (in Polish).
 
12.
FABICH S., 2014, 2015, Laboratory tests of geomechanical properties of rocks. Selected Hole, KGHM Cuprum Research and Development Center, Wrocław (unpublished) (in Polish).
 
13.
SZPAK M., 2016, Wpływ budowy geologicznej skał stropowych w rejonach występowania zredukowanej miąższości skał węglanowych na stan zagrożenia zawałowego w polach eksploatacyjnych O/ZG Rudna i O/ZG Polkowice-Sieroszowice. KGHM Cuprum Research and Development Center, Wrocław.(Unpublishedin Polish).
 
14.
TERZAGHI K., RICHART F., 1952, Stresses in rock about cavities, Geotechnique, Vol. 3, June, pp. 57–90.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top