PL EN
European partnership on raw materials. Testing of mining wastes according with regulatory requirements for rock mining industry
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):245-251
 
ABSTRACT
The paper indicates the new course of action in European policy of the mining wastes management. There are presented the responsibilities of the waste owners, which are connected with current legislative requirements and proposals for solutions for rock mining industry.
 
REFERENCES (7)
1.
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przemysłu wydobywczego surowców nieenergetycznych w Europie (2009/C 27/19) z dnia 17 stycznia 2008 r.
 
2.
COM (2008) 699, The Raw Materials Initiative meeting our critical needs for growth and jobs in Europe, Commission Communication to the European Parliament and the Council.
 
3.
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, DzU 2008.138.865; DzU 2010.28.145; DzU 2011.163.981.
 
4.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU 2001.62.627, ze zm.).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych (DzU 2011.175.1048).
 
6.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (DzU 2011.92.535).
 
7.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (DzU 2002.165.1359).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top