PL EN
Opencast mining in municipalities' documents of spatial planning
 
 
More details
Hide details
1
Biuro Urbanistyczne Ecoland, Wrocław
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):253-267
 
ABSTRACT
The paper discusses changes caused by coming into force, at the beginning of 2012, the new geological and mining law, in the area of reconciling municipalities' spatial planning with mining activity. It considers at the same time dilemmas related to interpretation of regulations of the Act. The paper starts with examining regulations which aim at protecting documented mineral deposits and groundwater. It then presents the ways to interpret the use of real estates as dictated by local plans and their use as it is dictated by master plans for obtaining concessions resulting from this Act. This paper also covers regulations which allow for establishment of local plans (and specification of their problematics) for mining areas. It also discusses consequences resulting from necessity of compatibility between master and local plans.
 
REFERENCES (7)
1.
Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2010 roku. skrót opracowania dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, koordynacja P. Śleszyński, PAN IGiPZ, Warszawa 2012.
 
2.
KOZIŃSKI J., Doktryna swobody budowlanej, aspekty ekonomiczne i urbanistyczne, [w:] Problemy planistyczne Wiosna 2012. ZOIU 1/12, s. 5–24, Wrocław 2012.
 
3.
LIPIŃSKI A., MIKOSZ R., Komentarz do ustawy prawo geologiczne i górnicze, Wydanie II, ABC 2003 (stan prawny na: 2003.05.30).
 
4.
STEFANOWICZ J.A., Koncesje i użytkowanie górnicze w nowym prawie geologicznym i górniczym, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 81, s. 5–29, Kraków 2011.
 
5.
Usuwanie przez przedsiębiorców górniczych szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego (informacja o wynikach kontroli), NIK, Warszawa 2012.
 
6.
WILAND M., Planowanie miejscowe na terenach górniczych i w uzdrowiskach, [w:] Otoczenie prawne planów miejscowych. Wiosenne seminaria szkoleniowe, Zeszyt nr ZOIU 1/4, Wrocław 2004.
 
7.
WILAND M., Zapisy planów miejscowych i studiów gmin wiążące się z oddziaływaniami górniczymi w LGOM, [w:] Wpływy dynamiczne wywołane działalnością górniczą na obiekty budowlane na powierzchni terenu górniczego oraz ich prezentacja w dokumentach planistycznych, Lubin 2012.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top