PL EN
From of mining to museum - the developning of post ming areas exemplifies of loam deposit "Krasiejów"
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Urszula Kaźmierczak
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2011;133(40):75-83
 
ABSTRACT
The paper presents the development of post mining problem. On the example of loam post mining in Krasiejów development conception has been presented. In concept of development durning exploitation of field dinosaur zoolith and environmental conditionality, geographic, natural and social local stocks of environments was taking into consideration. Form recreation-scientific with taking into consideration function exhibition-museum is suggested form of development
 
REFERENCES (11)
1.
BERDOWSKI W., SPAŁEK K., 1997, Rozmieszczenie oraz zasoby chronionych gatunków roślin naczyniowych we wschodniej części województwa opolskiego, Warszawa.
 
2.
DUBEL K., 1993, Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Ozimek, Opracowanie zbiorowe WSP, Opole.
 
3.
DZIK J., SULEJ T., KAIM A., NIEDŹWIECKI R., 2000, Późnotriasowe cmentarzystko kręgowców lądowych w Krasiejowie na Śląsku Opolskim, Przegląd Geologiczny, 48, 226–235.
 
4.
GŁOWACIŃSKI Z., 1992, Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, Kraków.
 
5.
GÓRECKI J., SERMET E., 2010, Społeczna odpowiedzialność górnictwa, Surowce i Maszyny Budowlane, 1/2010.
 
6.
KASZTELEWICZ Z., 2010, Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Kraków.
 
7.
KLEJNOWSKI K., 1995, Ocena oddziaływania Cementowni „Strzelce Opolskie” na środowisko, PAN, Zabrze.
 
8.
KŁAPCIŃSKI J., 1994, Budowa geologiczna regionu opolskiego, Materiały i Studia Opolskie, Opole.
 
9.
KONDRACKI J., 2000, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
 
10.
NIEĆ M, SALAMON E., KAWULAK E., 2003, Poeksploatacyjny krajobraz geologiczny, [w:] Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnitwie, Mat. Międz. Konf. Nauk, Kraków.
 
11.
SULEJ T., 2004, Sensacyjne odkrycia triasowych pradinozaurów, Przygoda Studio, Opole.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top