120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Od kopalni do muzeum - zagospodarowanie terenów po eksploatacji złoża iłów i glin "Krasiejów"

 
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
Mining Science 2011;133(40):75–83
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W publikacji scharakteryzowano zagadnienia związane z zagospodarowywaniem terenów pogórniczych. Na przykładzie kopalni iłów w Krasiejowie przedstawiono koncepcję zagospodarowania terenów pogórniczych. W koncepcji zagospodarowania po uwzględnieniu odkrycia skamieniałości dinozaurów podczas eksploatacji złoża oraz uwarunkowań środowiskowych, geograficznych, przyrodniczych i społecznych lokalnych zasobów środowiska zaproponowano formę rekreacyjno-naukową z uwzględnieniem funkcji muzealno-wystawienniczej.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Urszula Kaźmierczak
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
REFERENCJE (11):
1. BERDOWSKI W., SPAŁEK K., 1997, Rozmieszczenie oraz zasoby chronionych gatunków roślin naczyniowych we wschodniej części województwa opolskiego, Warszawa.
2. DUBEL K., 1993, Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Ozimek, Opracowanie zbiorowe WSP, Opole.
3. DZIK J., SULEJ T., KAIM A., NIEDŹWIECKI R., 2000, Późnotriasowe cmentarzystko kręgowców lądowych w Krasiejowie na Śląsku Opolskim, Przegląd Geologiczny, 48, 226–235.
4. GŁOWACIŃSKI Z., 1992, Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, Kraków.
5. GÓRECKI J., SERMET E., 2010, Społeczna odpowiedzialność górnictwa, Surowce i Maszyny Budowlane, 1/2010.
6. KASZTELEWICZ Z., 2010, Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Kraków.
7. KLEJNOWSKI K., 1995, Ocena oddziaływania Cementowni „Strzelce Opolskie” na środowisko, PAN, Zabrze.
8. KŁAPCIŃSKI J., 1994, Budowa geologiczna regionu opolskiego, Materiały i Studia Opolskie, Opole.
9. KONDRACKI J., 2000, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
10. NIEĆ M, SALAMON E., KAWULAK E., 2003, Poeksploatacyjny krajobraz geologiczny, [w:] Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnitwie, Mat. Międz. Konf. Nauk, Kraków.
11. SULEJ T., 2004, Sensacyjne odkrycia triasowych pradinozaurów, Przygoda Studio, Opole.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586