PL EN
WCZESNA DIAGNOSTYKA CHOROBY WIBRACYJNEJ NA STANOWISKACH PRACY W ZAKŁADACH GÓRNICTWA SKALNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Autor do korespondencji
Zbigniew Nędza   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):145-154
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W zakładach górnictwa skalnego w procesach produkcyjnych stosowane są narzędzia, maszyny oraz urządzenia wytwarzające drgania mechaniczne. Przy pracy nimi, zwłaszcza wiertarkami oraz młotkami pneumatycznymi, występuje niejednokrotnie przekroczenie wartości dopuszczalnych drgań, co można przedstawić poprzez obliczenie dopuszczalnego czasu ekspozycji, wynoszącego dla tych narzędzi od kilku do kilkudziesięciu minut. Dlatego też, przy tak dużym narażeniu pracowników na chorobę wibracyjną, istotnym problemem jest jej wczesna diagnostyka. Do rozwiązania tego problemu, zwłaszcza przy narażeniu na wibrację miejscową, może być zastosowana termowizja.
 
REFERENCJE (5)
1.
Praca zbiorowa pod redakcją KORADECKIEJ D.: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1979.
 
2.
Praca zbiorowa pod redakcją ZAWIESKI W.M.: Ocena ryzyka zawodowego. 1. Podstawy metodyczne. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1999.
 
3.
Konwencja nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami (Dz. U. nr 66/2005, poz. 574).
 
4.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietna 2005 r. w sprawie badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 73/2005, poz. 645).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217/2002, poz.1833).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top