PL EN
ŚRODOWISKO PRACY W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH W ŚWIETLE AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Autor do korespondencji
Zbigniew Nędza   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):135-144
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej zmienione zostały przepisy dotyczące oceny środowiska pracy. W artykule przedstawiono zasady ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, wynikające z Dyrektywy 148, oraz aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie badania czynników fizycznych, biologicznych oraz rakotwórczych.
 
REFERENCJE (6)
1.
Konwencja nr 148 Międzynarodowej organizacji Pracy dotycząca ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjęta w Genewie 20 kwietnia 1977 r., Dz. U. 05.66.574 z 22 kwietnia 2005 roku.
 
2.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Socjalnej z dnia 20 grudnia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. 03.21.180 z dnia 10 lutego 2003 roku.
 
3.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy Dz. U. 04.280.2771 z dnia 29 grudnia 2004 roku.
 
4.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, Dz. U. 05.81.716 z dnia 11 maja 2005 roku.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. 05.73.645 z dnia 28 kwietnia 2005 roku.
 
6.
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 03.213.2081 z dnia 15 grudnia 2003 roku.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top