PL EN
Wpływ przekształceń własnościowych na kształtowanie poziomu kultury BHP i jakości w górnictwie skalnym na podstawie ankietyzacji producentów kruszyw
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Zbigniew Nędza
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):211-221
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących oceny zaangażowania producentów kruszyw w kształtowanie poziomu kultury BHP i jakości produkcji. Badania ukierunkowane były na określenie tendencji i różnic w ocenie poszczególnych zagadnień obszarów BHP i jakości z podzia- łem na określone grupy właścicielskie w toku prawie dwudziestoletnich działań prywatyzacyjnych. Jest to próba odpowiedzi na pytanie jakie nowe wartości poza obszarem finansów i nowoczesnością technologiczną, zostały wypracowane i wniesione do polskiego górnictwa skalnego i czy efekty były uzależnione od kierunku prywatyzacji poszczególnych przedsiębiorstw.
 
REFERENCJE (4)
1.
Ustawa z dnia 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (DzU 1991.18. 80. ze zm.).
 
2.
Ustawa z dnia 13.07.1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (DzU 1990.51.298).
 
3.
Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (DzU 2002.171.1397 ze zm.).
 
4.
NĘDZA Z., STEFANICKA M., STOPA M., Kultura bezpieczeństwa pracy i jakości w górnictwie skalnym, [w:] Górnictwo i Geologia XI, Prace Naukowe Inst. Górnictwa PWr. nr 128, Konferencje nr 35, Wrocław 2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top