PL EN
Mobilne i stacjonarne układy przeróbcze na przykładzie kopalni "Piława Górna"
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Mariola Stefanicka   

Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):277-289
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono wykorzystanie mobilnych układów przeróbczych na etapie budowy kopalni amfibolitu i migmatytu „Piława Górna”. Zaprezentowano walory układów mobilnych wynikające z ich podstawowej cechy, tzw. „elastyczności” procesowej, na etapie udostępniania złoża i uruchomienia produkcji kruszyw nieomal w każdych warunkach przestrzennych i czasowych. Opisano korzyści biznesowe wynikające z właściwego wykorzystania tych układów. Artykuł jest również próbą odpowiedzi na pytanie jaki wpływ na wybór rodzaju technologii ma przyjęta strategia rozwoju firmy. Uzasadniono także wybór stacjonarnego zakładu przeróbczego jako rozwiązania docelowego, warunkującego uzyskanie najwyższych standardów jakości wyrobów w przyjętej przez inwestora strategii utrzymania pozycji lidera rynku producentów kruszyw.
 
REFERENCJE (5)
1.
GALOS K., ŁUCZAK J., MICHAŁOWSKI P., PATYK J., Sukces w zgodzie z naturą – historia powstania Kopalni „Piława Górna”, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, Wrocław 2009.
 
2.
KABZIŃSKI A., Zapotrzebowanie i możliwości produkcji kruszyw w Polsce, 2. Forum Producentów Kruszyw, Warszawa 2010.
 
3.
SMAKOWSKI T., Rynek kruszyw łamanych w Polsce a kryzys gospodarczo-finansowy, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 130, Wrocław 2010.
 
4.
Prospekt Emisyjny Akcji Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne SA – XII 2009.
 
5.
Dokumentacja technologiczna DSS SA, Kopalnia „Piława Górna”.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top