PL EN
Możliwości ograniczania niekorzystnych oddziaływań robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych
 
Więcej
Ukryj
1
„Poltegor–Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):99-110
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono problemy związane z niekorzystnymi oddziaływaniami stosowania materiałów wybuchowych przy urabianiu skał. Na tle dostępnych na rynku najnowszych środków strzałowych i materiałów wybuchowych, wyznaczono podstawowe zalety i możliwości wykorzystania ich przy skutecznym ograniczaniu drgań sejsmicznych, powietrznej fali udarowej i rozrzutu odłamków skalnych. Wykorzystując doświadczenia, pomiary i obserwacje prowadzone w trakcie robót strzałowych, opisano wyniki oraz kierunki dalszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i efektywności wybuchowego urabiania skał.
 
REFERENCJE (9)
1.
GRZEŚKOWIAK A., Strzelanie doświadczalne jako sposób zwiększenia ładunku całkowitego MW odpalanego w serii, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr nr 119, Szklarska Poręba 2007.
 
2.
KONYA W., Surface Blast Design (Shapter & Blasthole Iming 5), Prentice Hall Englewood cliffs, New Jersey 1990.
 
3.
MODRZEJEWSKI S., Identyfikacja i optymalizacja adaptacyjna technologii urabiania skał zwięzłych w górnictwie odkrywkowym i oddziaływań towarzyszących, Poltegor–Instytut, Wrocław 2002.
 
4.
MODRZEJEWSKI S., JONKISZ J. BEDNARCZYK Z., Wyznaczenie zabioru jako istotnego wyróżnika parametrów strzelania metodą długich otworów, Górnictwo Odkrywkowe, 5/2001, Wrocław 2001.
 
5.
MODRZEJEWSKI S., Optymalizacja opóźnień milisekundowych przy strzelaniu metodą długich otworów, Bezpieczeństwo Robót Strzałowych w Górnictwie, Prace Naukowe GIG, nr 4/2, Katowice 2010.
 
6.
OLOFSSON S.O., Applied Explosives Technology for Construction and Mining, Ärla 2004.
 
7.
ONDERKA Z., Warunki efektywnego urabiania skał za pomocą MW, Technika strzelnicza w górnictwie, Jaszowiec 2001.
 
8.
PRĘDKI S., RAJCZAKOWSKI G., Projektowanie robót strzałowych z zastosowaniem elektronicznego systemu inicjowania typu i-kon oraz oprogramowania wspomagającego ShotPlus, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, Wrocław 2009.
 
9.
VOGEL G., Zuenden von Sprengladungen, Verlag Leopold Hartman Sondheim v.d Rhoen, 2000.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top