PL EN
REAKTYWNOŚĆ ALKALICZNA KRUSZYW
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):101-110
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule opisano zjawisko reaktywności alkalicznej kruszywa. Opisano rodzaje, mechanizm i objawy reakcji alkalia–kruszywo. Przytoczono wykaz potencjalnie reaktywnych minerałów i skał. Opisano metodykę identyfikowania reaktywności alkalicznej. Przedstawiono aktualny stan zasad badania reaktywności alkalicznej w Polsce.
 
REFERENCJE (19)
1.
AAR-0, 2003, Outline Guide to the Use of RILEM Methods in Assessments of Alkali-Reactivity Potential of Aggregates.
 
2.
AAR-1, 2003, Petrographical Examination.
 
3.
AAR-2, 2002, Detection of potential alkali-reactivity - Accelerated mortar-bar test method for aggregates.
 
4.
AAR-3, 2000, Detection of potential alkali-reactivity - 38ºC test method for aggregate combinations using concrete prisms.
 
5.
AAR-4.1, 2004, Detection of potential alkali-reactivity - 60ºC test method for aggregate combinations using concrete prisms.
 
6.
AAR-5, 2003, Rapid Preliminary Screening Test for Carbonate Aggregates.
 
7.
AAR-6, 2007, Alkali-Reactivity. Prevention, assessment, specification and diagnosis.
 
8.
GILLOTT I.E., 1969, Mechanism of the alkali-carbonate rock reaction, Eng. Geolog.
 
9.
GÓRALCZYK S., 2000, Reaktywność kruszyw ze skał węglanowych, praca doktorska, AGH, Kraków.
 
10.
HADLEY D.W., 1964, Alkali reactivity of dolomite carbonate rock, Highway Research Board, Vol. 40.
 
11.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rp z dnia 14 maja 2014 r. ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych, Dz.U.2014.883.
 
12.
PARTNER, 2000, European Standard Tests to Prevent Alkali Reactions in Aggregates”.
 
13.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
 
14.
PN-91/B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
 
15.
PN-92/B-06714-46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką.
 
16.
PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.
 
17.
Project Competitive and Sustainable Growth, 2002.
 
18.
RILEM TC 219 ACS, 2001, Alcali-Aggregate Reaqctions in Concrete Structures.
 
19.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top