120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Reaktywność alkaliczna kruszyw. Nowa europejska metodyka badań i oceny

 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):69–77
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono dotychczasowe zasady postępowania z kruszywami reaktywnymi podane w normach PN-EN stosowanymi do badań i oceny jakości kruszyw. Opisano nowe metody badań i kryteria oceny reaktywności alkalicznej opracowane w ramach prac Komitetu Technicznego RILEM TC 191 (Reakcje alkaliczne, zapobieganie, ocena, wymagania i diagnozowanie), a następnie w nowej strukturze tego komitetu RILEM TC 219 ACS Alcali-Aggregate Reactions in Concrete Structures (Reakcje alkalia-kruszywa w strukturach betonu).
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Stefan Góralczyk   
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
REFERENCJE (6):
1. GÓRALCZYK S., Badania reaktywności alkalicznej kruszyw węglanowych. Opracowanie szybkiej metody, IMBiGS (niepubl.), Warszawa 1993.
2. GÓRALCZYK S., Zakres stosowania i metody badawcze kruszyw potencjalnie reaktywnych, Materiały Budowlane nr 3/94, Warszawa 1994.
3. GÓRALCZYK S., Badania reaktywności alkalicznej kruszyw węglanowych. Sprawdzenie szybkiej metody badawczej, IMBiGS (niepubl.), Warszawa 1994.
4. GÓRALCZYK S., Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 108, Wrocław 2004.
5. State of the art Report. PARTNER. European Standard Tests to Prevent Alkali Reactions in Aggregates, 2006.
6. SHAYAN A., Invalidity of ASTM C-1260 limits for detecting slowly reactive aggregates comparison of test results with field evidence, ARRB Group Ltd, 500 Burwood Highway, Vermont South, Victoria, Australia, 2005.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586