PL EN
Rekultywacja terenów pogórniczych w kopalniach surowców skalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
 
2
Okręgowy Urząd Górniczy, Wrocław
 
 
Autor do korespondencji
Zbigniew Kasztelewicz   

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Kraków, kasztel@agh.edu.pl
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):165-175
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule został przedstawiony stan zagospodarowania gruntów i terenów rekultywowanych w polskim górnictwie oraz problemy i wyzwania stojące przed zakładami górniczymi w zakresie rekultywacji wyrobisk odkrywkowych. Artykuł zawiera schemat prowadzenia rekultywacji wraz ze ścieżką procedury prawnej oraz wybrane przykłady zagospodarowania terenów pogórniczych w górnictwie skalnym. Wnioskiem końcowym artykułu jest pozytywna ocena dotychczasowych prac rekultywacyjnych i apel do włodarzy różnego szczebla, by obiektywnie przedstawiali społeczeństwu wizerunek polskiego górnictwa.
 
REFERENCJE (6)
1.
DULEWSKI J., Stan zajmowanej powierzchni przez górnictwo w Polsce, praca niepublikowana, Katowice 2010.
 
2.
KASZTELEWICZ Z., Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach węgla brunatnego, Monografia, Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH, Kraków 2010.
 
3.
KOZIOŁ W., Górnictwo skalne w Polsce – historia, aktualny stan, perspektywy, Przegląd Górniczy, t. 65, nr 5–6/2009.
 
4.
KRZAKLEWSKI W., PIETRZYKOWSKI M., Rekultywacja leśna terenów wyrobisk po eksploatacji piasków podsadzkowych na przykładzie kopalni „Szczakowa”, Monografia,Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2009.
 
5.
NIEĆ M., Górnictwo „Chirurgia plastyczna środowiska”, praca niepublikowana, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2010.
 
6.
PTAK M., Wybrane problemy odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska, praca magisterska, Uniwersytet Wrocławski, praca niepublikowana, Wrocław 2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top