120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Rekultywacja terenów pogórniczych w kopalniach surowców skalnych

 
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
2
Okręgowy Urząd Górniczy, Wrocław
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):165–175
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule został przedstawiony stan zagospodarowania gruntów i terenów rekultywowanych w polskim górnictwie oraz problemy i wyzwania stojące przed zakładami górniczymi w zakresie rekultywacji wyrobisk odkrywkowych. Artykuł zawiera schemat prowadzenia rekultywacji wraz ze ścieżką procedury prawnej oraz wybrane przykłady zagospodarowania terenów pogórniczych w górnictwie skalnym. Wnioskiem końcowym artykułu jest pozytywna ocena dotychczasowych prac rekultywacyjnych i apel do włodarzy różnego szczebla, by obiektywnie przedstawiali społeczeństwu wizerunek polskiego górnictwa.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Zbigniew Kasztelewicz   
Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Kraków, kasztel@agh.edu.pl
 
REFERENCJE (6):
1. DULEWSKI J., Stan zajmowanej powierzchni przez górnictwo w Polsce, praca niepublikowana, Katowice 2010.
2. KASZTELEWICZ Z., Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach węgla brunatnego, Monografia, Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH, Kraków 2010.
3. KOZIOŁ W., Górnictwo skalne w Polsce – historia, aktualny stan, perspektywy, Przegląd Górniczy, t. 65, nr 5–6/2009.
4. KRZAKLEWSKI W., PIETRZYKOWSKI M., Rekultywacja leśna terenów wyrobisk po eksploatacji piasków podsadzkowych na przykładzie kopalni „Szczakowa”, Monografia,Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2009.
5. NIEĆ M., Górnictwo „Chirurgia plastyczna środowiska”, praca niepublikowana, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2010.
6. PTAK M., Wybrane problemy odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska, praca magisterska, Uniwersytet Wrocławski, praca niepublikowana, Wrocław 2009.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586