PL EN
Reclamation of post-mining terrains in polish quarries
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
 
2
Okręgowy Urząd Górniczy, Wrocław
 
 
Corresponding author
Zbigniew Kasztelewicz   

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Kraków, kasztel@agh.edu.pl
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):165-175
 
ABSTRACT
Current state of lands development reclaimed in Polish minig industry as well as problems and challenges connected with this activity in minig companies were presented in this article. A scheme presenting the process of reclamation and law steps which need to be taken is included, as well as chosen examples of post-mining areas development. In final conclusion authors positively evaluated prevailing works conducted in open pit mines and appeled to persons in charge to objective presentation of Polish mining image in the society.
 
REFERENCES (6)
1.
DULEWSKI J., Stan zajmowanej powierzchni przez górnictwo w Polsce, praca niepublikowana, Katowice 2010.
 
2.
KASZTELEWICZ Z., Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach węgla brunatnego, Monografia, Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH, Kraków 2010.
 
3.
KOZIOŁ W., Górnictwo skalne w Polsce – historia, aktualny stan, perspektywy, Przegląd Górniczy, t. 65, nr 5–6/2009.
 
4.
KRZAKLEWSKI W., PIETRZYKOWSKI M., Rekultywacja leśna terenów wyrobisk po eksploatacji piasków podsadzkowych na przykładzie kopalni „Szczakowa”, Monografia,Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2009.
 
5.
NIEĆ M., Górnictwo „Chirurgia plastyczna środowiska”, praca niepublikowana, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2010.
 
6.
PTAK M., Wybrane problemy odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska, praca magisterska, Uniwersytet Wrocławski, praca niepublikowana, Wrocław 2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top