PL EN
Jakość kruszyw
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):79-89
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono ogólne informacje o przemyśle kruszyw w Polsce i o bazie zasobowej. Dokonano porównawczej analizy jakości. Analizie poddano 100 asortymentów kruszyw, wyprodukowanych przez 95 producentów. Kruszywa badano w IMBiGS w latach 2006–2010. Do analizy przyjęto wyniki uzyskane dla frakcji 8/16. Badane kruszywa reprezentowały wszystkie typowe rodzaje kruszyw produkowanych w Polsce. W analizie uwzględniono podstawowe właściwości technologiczne kruszyw, takie jak odporność na rozdrabnianie, odporność na ścieranie, odporność na polerowanie, odporność na ścieranie, odporność na szok termiczny, nasiąkliwość i mrozoodporność. Uzyskane wartości zostały odniesione do wymagań norm PN-EN 12620 i PN-EN 13043. Odniesiono jakość kruszyw do oczekiwań wynikających z potrzeb planowanych inwestycji. Przedstawiono możliwość rozszerzenia bazy surowcowej poza tradycyjnie stosowane materiały.
 
REFERENCJE (2)
1.
Sprawozdania ekspertyzy z badań, IMBiGS, Warszawa 2006–2010.
 
2.
Wymagania Techniczne WT-1, IBDiM, Warszawa 2008.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top