PL EN
Rola środków masowego przekazu w konfliktach społeczno-środowiskowych związanych z działalnością górnictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
 
2
MaJa Media
 
 
Autor do korespondencji
Jarosław Badera   

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):3-9
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ciągu ostatnich lat odnotowano liczne konflikty społeczne związane z zagospodarowaniem złóż kopalin, a zwłaszcza kruszyw. Szczególna rola w tego typu konfliktach przypada w udziale środkom masowego przekazu. W artykule zarysowano mechanizmy działania mediów, problemy wynikające z dążenia do maksymalizacji zysku, ograniczenia obiektywizacji przekazu i inne zagadnienia, istotne z punktu widzenia tych konfliktów. Zwrócono uwagę na konieczność realizacji przez przedsiębiorstwa górnicze (duże i małe) odpowiedniej strategii public relations, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
 
REFERENCJE (5)
1.
BADERA J., Społeczno-środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania złóż kruszywa mineralnego w Polsce, Prace Nauk. Inst. Górn. PWr. nr 130, Studia i Materiały nr 37, Górnictwo i geologia XIII, 2010.
 
2.
McLUHAN M., FIORE Q., The Medium is the Massage: An Inventory of Effects, New York, Bantam Books, 1967.
 
3.
MROZIEWICZ K., Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa, WSiP, 2004.
 
4.
Raport: Prasa codzienna i bezpłatna, Press, nr 8, 2010.
 
5.
ROZWADOWSKA B., Public relations. Teoria – praktyka – perspektywy, Warszawa, Wyd. Studio EMKA, 2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top