PL EN
ANALIZA POZIOMU HAŁASU WYBRANYCH URZĄDZEŃ ROZDRABNIAJĄCYCH
 
Więcej
Ukryj
1
AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
 
2
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Kraków,
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Saramak   

AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
 
 
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):145-154
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
In mineral processing technology, and especially in aggregate production circuits, comminution plays a crucial role, enabling us obtaining the products with suitable particle size composition. Crushing operations are also very energy consuming ones and are regarded as environmentally burdensome if only due to the excessive noise and dust emission. The article concerns problems of noise generation during operation of crushing devices. Selected types of crushers were under investigations, their noise levels were recorded along with connecting the obtained results with technological effectiveness defined as the comminution ratio and throughput. Results of investigations show that various crushing devices cause different environmental onerousness.
 
REFERENCJE (15)
1.
BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA, 2011, Stan środowiska w Polsce – Sygnały 2011,.
 
2.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.
 
3.
BIURO ANALIZ i DOKUMENTACJI, 2012, Zagrożenie hałasem – wybrane zagadnienia, Opracowanie.
 
4.
tematyczne nr OT-612, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 
5.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady Europy nr 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca.
 
6.
się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
 
7.
INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA, 2004, Zanieczyszczenia środowiska hałasem w świetle badań.
 
8.
WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. ws. dopuszczalnych poziomów hałasu.
 
10.
w środowisku, Dz.U.120.826.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. ws. wymagań w zakresie prowadzenia.
 
12.
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody, Dz.U.206.1291.
 
13.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, j.t. Dz.U.2013.1232 ze zm.
 
14.
WASILEWSKI S. i in., 2016, Determination of environmental footprint for various types of comminution.
 
15.
devices in terms of dust and noise emission, Proceedings of XXVIII IMPC, Canada (in press).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top