PL EN
WYKORZYSTANIE POWIETRZNYCH STOŁÓW KONCENTRACYJNYCH FGX DO OCZYSZCZANIA KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Autor do korespondencji
Stefan Góralczyk   

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):37-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
feed & air) the fluidized bed, which allows separation of grains for depending on their size and density. The advantage of the process is the possibility of treating the fine fraction of the dust particles. Use these advantages of dry separation process creates the basis for its use in refining produced crushed aggregate. In the Center of Low-Energy Construction Technology and Environmental Management in Institute of Mechanized Construction and Rock Mining from 2012 research with the use of this device are carried out. The article presents the essence of the method of dry separation, the feasibility of testing on the pilot plant and the potential areas of application of this process to improve the quality crushed aggregates.
 
REFERENCJE (13)
1.
BAIC I., BLASCHKE W., SOBKO W., 2015, Badania nad odkamienianiem energetycznego węgla kamiennego na powietrznych stołach koncentracyjnych, Annual Set The Environment Protection, Vol. 17, 958–972.
 
2.
BAIC I., BLASCHKE W., 2013, Analiza możliwości wykorzystania powietrznych stołów koncentracyjnych do otrzymywania węglowych paliw kwalifikowanych i substytutów kruszyw, Polityka Energetyczna, tom 16, zeszyt 3, IGSMiE PAN, Kraków, 247–260.
 
3.
BAIC I., BLASCHKE W., SOBKO W., GÓRALCZYK S., BUCHALIK G., 2015, Nowa ekologiczna metoda usuwania zanieczyszczeń skałę płoną z urobku węgla kamiennego, Annual Set The Environment Protection, tom 17, 1274–1285.
 
4.
BAIC I., BLASCHKE W., SOBKO W., FRAŚ A., 2015, Application of Air Concentrating Table for Improvement in the Quality Parameters of the Commercial Product “Jaret”, Inżynieria Mineralna, Rocznik XVI, nr 1 (35), 221–226.
 
5.
S. Góralczyk, W. Blaschke, W. Kozioł, W. Sobko BAIC I., BLASCHKE W., SZAFARCZYK J., 2015, Matematyczny model pracy powietrznego stołu koncentracyjnego typu FGX, Zeszyty naukowe nr 9, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 57–66.
 
6.
BAIC I., BLASCHKE W., SZAFARCZYK J., 2014, Dry deshaling of coal, Inżynieria Mineralna, Rocznik XV, nr 2 (34), 257–262.
 
7.
BAIC I., BLASCHKE W., WITKOWSKA-KITA B., 2014, Badanie podatności węgli kamiennych na proces rozdziału metodą suchej separacji, Polityka Energetyczna, tom 17, zeszyt 4, IGSMiE PAN, Kraków, 117–126.
 
8.
BLASCHKE W., 2013, Nowa generacja powietrznych stołów koncentracyjnych, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, Kraków, 67–74.
 
9.
BLASCHKE W., BAIC I., 2013, Wykorzystanie powietrznych stołów koncentracyjnych do otrzymywania substytutów kruszyw metodą deshalingu, Kruszywa nr 3/2013, 48–50.
 
10.
GHOST T., PATIL D., PAREK B.K., HONAKER R.Q., 2013, Uprading low Rank Coal Using A Dry, Density – Based Separator Technology, Proceedings of the 17th International Coal Preparation Congress, Istanbul, 295–308.
 
11.
HONAKER R.Q., 2007, Coarse dry coal cleaning, University of Kentucky, Department of Mining Engineering, Lexington, Kentucky, USA, Workshop on Coal Beneficiation and Utilization of Rejects Initiatives, Policies and Best Practices, Ranchi, India.
 
12.
LI GONGAMIN, 2006, Coal compound dry cleaning technique-study and practice, Proceedings of XV International Coal Preparation Congress, Pekin, Chiny, Vol II, 439–447.
 
13.
LI GONGMEN, YANG YUNSONG, 2006, Development and application of FGX series compound dry coal cleaning system, China Coal – Technology monograph of the Tangsan Shenzou Machinery Co. Ltd., No 1/2006.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top