PL EN
Analiza możliwości obniżenia kosztów produkcji kruszyw łamanych z wykorzystaniem robót strzałowych
 
Więcej
Ukryj
1
EPC-Polska Sp. Z o.o.
 
 
Autor do korespondencji
Michał Janiak   

EPC-Polska Sp. Z o.o., 55-050 Sobótka, Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 58
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):123-133
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono metodykę sterowania rozdrobnieniem urobku robotami strzałowymi jako możliwy sposób na obniżenie kosztów produkcji kruszyw łamanych w zakładach górniczych.
 
REFERENCJE (10)
1.
CHANUKAEV A.N., Fiziczeskie processy pri otbojke gornych porod vzryvom, Wydawnictwo NEDRA, Moskwa 1974.
 
2.
LEWICKI J. i in., Opracowanie metod strzelniczych polepszających efekt urabiania oraz eliminujących do minimum powstawanie progów przyspągowych i pozwalających na utrzymanie równego spągu wyrobiska (niepubl.), IGO AGH, Kraków 1985.
 
3.
SUCHANOV A.F., KUTUZOV V.N., Razruszenie gornych porod vzryvom, NEDRA, Moskva 1983.
 
4.
Soversenstvovanie technologii burovzrywnych rabot na karierach s primeneniem granulirovanych VV i vspennenogo polistirola, nr kat. B 757309 (niepubl.), Leningrad.
 
5.
NOVAK L., Wpływ destrukcji energii wybuchu na granulacje urobku, Mat. Konf. Problemy techniki strzelniczej, Kraków 1991.
 
6.
MORAWA R., Kierunki rozwoju środków strzałowych dla poprawy bezpieczeństwa w robotach strzałowych, Mat. konf. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk 2006.
 
7.
CUDZIŁO S. i in., Charakterystyki detonacyjne i wybuchowe emulsyjnych materiałów wybuchowych z dodatkiem różnych azotanów metali, Mat. konf. Technika Strzelnicza w Górnictwie, Jaszowiec 2001.
 
8.
MORAWA R, LEWICKI J., Możliwości wykorzystania parametrów energetycznych nowych MW w otworze strzałowym, Prace GiG Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie, Kwartalnik 2006.
 
9.
MORAWA R, JANIAK M., Wymierne korzyści z zastosowania zapalników elektronicznych, Kwartalnik GiG, nr 4/2, Katowice 2010.
 
10.
LEWICKI J., Laboratoryjna metoda badania zależności efektu strzelania od własności materiałów wybuchowych, praca doktorska (niepubl.), Kraków 1978.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top