120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Analiza możliwości obniżenia kosztów produkcji kruszyw łamanych z wykorzystaniem robót strzałowych

Michał Janiak 1  ,  
 
1
EPC-Polska Sp. Z o.o.
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):123–133
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono metodykę sterowania rozdrobnieniem urobku robotami strzałowymi jako możliwy sposób na obniżenie kosztów produkcji kruszyw łamanych w zakładach górniczych.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Michał Janiak   
EPC-Polska Sp. Z o.o., 55-050 Sobótka, Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 58
 
REFERENCJE (10):
1. CHANUKAEV A.N., Fiziczeskie processy pri otbojke gornych porod vzryvom, Wydawnictwo NEDRA, Moskwa 1974.
2. LEWICKI J. i in., Opracowanie metod strzelniczych polepszających efekt urabiania oraz eliminujących do minimum powstawanie progów przyspągowych i pozwalających na utrzymanie równego spągu wyrobiska (niepubl.), IGO AGH, Kraków 1985.
3. SUCHANOV A.F., KUTUZOV V.N., Razruszenie gornych porod vzryvom, NEDRA, Moskva 1983.
4. Soversenstvovanie technologii burovzrywnych rabot na karierach s primeneniem granulirovanych VV i vspennenogo polistirola, nr kat. B 757309 (niepubl.), Leningrad.
5. NOVAK L., Wpływ destrukcji energii wybuchu na granulacje urobku, Mat. Konf. Problemy techniki strzelniczej, Kraków 1991.
6. MORAWA R., Kierunki rozwoju środków strzałowych dla poprawy bezpieczeństwa w robotach strzałowych, Mat. konf. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk 2006.
7. CUDZIŁO S. i in., Charakterystyki detonacyjne i wybuchowe emulsyjnych materiałów wybuchowych z dodatkiem różnych azotanów metali, Mat. konf. Technika Strzelnicza w Górnictwie, Jaszowiec 2001.
8. MORAWA R, LEWICKI J., Możliwości wykorzystania parametrów energetycznych nowych MW w otworze strzałowym, Prace GiG Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie, Kwartalnik 2006.
9. MORAWA R, JANIAK M., Wymierne korzyści z zastosowania zapalników elektronicznych, Kwartalnik GiG, nr 4/2, Katowice 2010.
10. LEWICKI J., Laboratoryjna metoda badania zależności efektu strzelania od własności materiałów wybuchowych, praca doktorska (niepubl.), Kraków 1978.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586