PL EN
Analysis of costs reduction possibilities of aggregate extraction by use of blasting techniques
 
More details
Hide details
1
EPC-Polska Sp. Z o.o.
 
 
Corresponding author
Michał Janiak   

EPC-Polska Sp. Z o.o., 55-050 Sobótka, Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 58
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):123-133
 
ABSTRACT
Methodology of blasting rocks crumbling steering as a possibility of costs reduction during aggregate extraction has been presented in the paper.
 
REFERENCES (10)
1.
CHANUKAEV A.N., Fiziczeskie processy pri otbojke gornych porod vzryvom, Wydawnictwo NEDRA, Moskwa 1974.
 
2.
LEWICKI J. i in., Opracowanie metod strzelniczych polepszających efekt urabiania oraz eliminujących do minimum powstawanie progów przyspągowych i pozwalających na utrzymanie równego spągu wyrobiska (niepubl.), IGO AGH, Kraków 1985.
 
3.
SUCHANOV A.F., KUTUZOV V.N., Razruszenie gornych porod vzryvom, NEDRA, Moskva 1983.
 
4.
Soversenstvovanie technologii burovzrywnych rabot na karierach s primeneniem granulirovanych VV i vspennenogo polistirola, nr kat. B 757309 (niepubl.), Leningrad.
 
5.
NOVAK L., Wpływ destrukcji energii wybuchu na granulacje urobku, Mat. Konf. Problemy techniki strzelniczej, Kraków 1991.
 
6.
MORAWA R., Kierunki rozwoju środków strzałowych dla poprawy bezpieczeństwa w robotach strzałowych, Mat. konf. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk 2006.
 
7.
CUDZIŁO S. i in., Charakterystyki detonacyjne i wybuchowe emulsyjnych materiałów wybuchowych z dodatkiem różnych azotanów metali, Mat. konf. Technika Strzelnicza w Górnictwie, Jaszowiec 2001.
 
8.
MORAWA R, LEWICKI J., Możliwości wykorzystania parametrów energetycznych nowych MW w otworze strzałowym, Prace GiG Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie, Kwartalnik 2006.
 
9.
MORAWA R, JANIAK M., Wymierne korzyści z zastosowania zapalników elektronicznych, Kwartalnik GiG, nr 4/2, Katowice 2010.
 
10.
LEWICKI J., Laboratoryjna metoda badania zależności efektu strzelania od własności materiałów wybuchowych, praca doktorska (niepubl.), Kraków 1978.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top