PL EN
Analysis of applicable and new legal regulations relating to mining wastes and theirs impact for rock mining industry
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):91-97
 
ABSTRACT
This paper presents the analisys of basic legal regulations relating to mining waste, effective in the EU and Poland, and presents the current legislative work on the new implementing regulations. Potential impact of these rules implementation for rock mining industry were described.
 
REFERENCES (4)
1.
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (DzU 2008.138.865 i DzU 2010.28.145).
 
2.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych ((DzU 2009.152.1222 i DzU 2010.107.679).
 
3.
Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (DzU 2008.25.150 ze zm.).
 
4.
BOJAKOWSKA I., Kadm w surowcach mineralnych polski i jego potencjalna emisja do środowiska, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 40, 2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top