PL EN
Lower silesian aggregates mining processing in the years 2003-2010
 
More details
Hide details
1
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Geologii
 
 
Corresponding author
Teresa Jasiak-Taraziewicz   

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Geologii, 50-411 Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12–14
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):135-143
 
ABSTRACT
Output of dimension and crushed stones as well as sand and gravel were presented. Amount of operational charges in the years 2003–2010 raised by companies concesioned by Marschal of Dolno#l&skie Voivodeship were presented as well.
 
REFERENCES (4)
1.
KUDELSKI L., Raport – Inwestycje drogowe. Kamienna lawina, Auto Świat, nr 50 (697), 2008.
 
2.
Materiały Wydziału Geologii Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
 
3.
UBERMAN R., Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin po nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku, Górnictwo Odkrywkowe, nr 1, 2002.
 
4.
WOŁKOWICZ S., MALON A., TYMIŃSKI M., Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2009 r., PIG-PIB, Warszawa 2010.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top