120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Dolnośląskie górnictwo kruszywowe w latach 2003-2010

 
1
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Geologii
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):135–143
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przeanalizowano wydobycie kamieni łamanych i blocznych, piasków i żwirów oraz zaprezentowano wielkości opłat eksploatacyjnych wnoszonych za eksploatację tych kopalin na terenie Dolnego Śląska w latach 2003–2010, w zakładach koncesjonowanych przez Marszałka Województwa Dolno- śląskiego.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Teresa Jasiak-Taraziewicz   
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Geologii, 50-411 Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12–14
 
REFERENCJE (4):
1. KUDELSKI L., Raport – Inwestycje drogowe. Kamienna lawina, Auto Świat, nr 50 (697), 2008.
2. Materiały Wydziału Geologii Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
3. UBERMAN R., Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin po nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku, Górnictwo Odkrywkowe, nr 1, 2002.
4. WOŁKOWICZ S., MALON A., TYMIŃSKI M., Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2009 r., PIG-PIB, Warszawa 2010.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586