PL EN
Dolnośląskie górnictwo kruszywowe w latach 2003-2010
 
Więcej
Ukryj
1
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Geologii
 
 
Autor do korespondencji
Teresa Jasiak-Taraziewicz   

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Geologii, 50-411 Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12–14
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):135-143
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przeanalizowano wydobycie kamieni łamanych i blocznych, piasków i żwirów oraz zaprezentowano wielkości opłat eksploatacyjnych wnoszonych za eksploatację tych kopalin na terenie Dolnego Śląska w latach 2003–2010, w zakładach koncesjonowanych przez Marszałka Województwa Dolno- śląskiego.
 
REFERENCJE (4)
1.
KUDELSKI L., Raport – Inwestycje drogowe. Kamienna lawina, Auto Świat, nr 50 (697), 2008.
 
2.
Materiały Wydziału Geologii Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
 
3.
UBERMAN R., Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin po nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku, Górnictwo Odkrywkowe, nr 1, 2002.
 
4.
WOŁKOWICZ S., MALON A., TYMIŃSKI M., Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2009 r., PIG-PIB, Warszawa 2010.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top