PL EN
Efekty rozdrabniania w kruszarkach i prasach walcowych
 
Więcej
Ukryj
1
AGH, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
 
2
Instytut Ceramiki i Materia ów Budowlanych, Oddział SiMB w Krakowie
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):249-258
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Porównano technologiczne efekty rozdrabniania w wysokociśnieniowych prasach walcowych i kruszarkach walcowych. Obecnie prasy walcowe są jednymi z najefektywniejszych urządzeń rozdrabniających w układach przeróbczych surowców mineralnych. Kruszarki walcowe nie są obecnie szeroko stosowane, jednak w obliczu rozwoju technologii wysokociśnieniowego rozdrabniania zastosowanie tych pierwszych może być powszechniejsze. Efektywność kruszarki walcowej została zbadana w dwóch wariantach układu technologicznego pod kątem uzyskiwania produktu końcowego o wymaganym uziarnieniu.
 
REFERENCJE (5)
1.
BATTAGLIA A., BANASZEWSKI T., Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych, PWN, Warszawa–Kraków, 1972.
 
2.
KRUKOWIECKI W., Przeróbka mechaniczna rud, węgla, soli i innych kopalin, PWN, Warszawa– Kraków 1970.
 
3.
MAJCHERCZYK T., Badanie fizycznych własności skał, skrypt Ucz. 1175, AGH, Kraków 1989.
 
4.
NAZIEMIEC Z., SARAMAK D., Analiza zmian obciążenia materiału w strefie zgniotu pras walcowych, ZN AGH: Górnictwo i Geoinżynieria, vol. 33, z. 4, Kraków 2009.
 
5.
REESE P., Innovation in mineral processing technology, New Zealand Minerals & Mining Conference Proceedings, October 2000.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top