120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Prasy walcowe w przeróbce surowców mineralnych

Zdzisław Naziemiec 1  ,  
 
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział SiMB w Krakowie
2
AGH, Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):191–200
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Prasy walcowe są obecnie jednymi z najefektywniejszych urządzeń z punktu widzenia energochłonności procesu rozdrabniania oraz jakości uzyskiwanych produktów. Zastosowanie tych pras w układach rozdrabniania surowców mineralnych przynosi wymierne korzyści w postaci obniżenia zużywanej energii elektrycznej oraz podniesienia uzysku minerałów użytecznych we właściwych procesach wzbogacania (np. flotacji). W artykule zaprezentowano wybrane aspekty związane z pracą pras walcowych oraz niektóre problemy praktyczne dotyczące ich przemysłowego wdrożenia i osią- ganych efektów.
 
REFERENCJE (5):
1. GAWENDA T., Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysokociśnieniowych prasach walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik AGH, zeszyt 4, Kraków 2009.
2. GAWENDA T., NAZIEMIEC Z., Ocena efektów rozdrabniania surowców mineralnych w różnych urządzeniach kruszących, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 115, Konferencje nr 46, Wrocław 2006.
3. NAZIEMIEC Z., SARAMAK D., Analiza zmian obciążenia materiału w strefie zgniotu pras walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik AGH, zeszyt 4, Kraków 2009.
4. KALINOWSKI W., Modernizacja procesów przemiałowych w przemyśle cementowym w świetle wymagań najlepszych dostępnych technik, Prace IMMB nr 37/38, Opole 2005.
5. Prace Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych, Procesy przemielania i młyny w przemyśle cementowym. Procesy i urządzenia, t. 1, nr 26, Opole 1999.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586