PL EN
Prasy walcowe w przeróbce surowców mineralnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział SiMB w Krakowie
 
2
AGH, Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):191-200
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prasy walcowe są obecnie jednymi z najefektywniejszych urządzeń z punktu widzenia energochłonności procesu rozdrabniania oraz jakości uzyskiwanych produktów. Zastosowanie tych pras w układach rozdrabniania surowców mineralnych przynosi wymierne korzyści w postaci obniżenia zużywanej energii elektrycznej oraz podniesienia uzysku minerałów użytecznych we właściwych procesach wzbogacania (np. flotacji). W artykule zaprezentowano wybrane aspekty związane z pracą pras walcowych oraz niektóre problemy praktyczne dotyczące ich przemysłowego wdrożenia i osią- ganych efektów.
 
REFERENCJE (5)
1.
GAWENDA T., Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysokociśnieniowych prasach walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik AGH, zeszyt 4, Kraków 2009.
 
2.
GAWENDA T., NAZIEMIEC Z., Ocena efektów rozdrabniania surowców mineralnych w różnych urządzeniach kruszących, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 115, Konferencje nr 46, Wrocław 2006.
 
3.
NAZIEMIEC Z., SARAMAK D., Analiza zmian obciążenia materiału w strefie zgniotu pras walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik AGH, zeszyt 4, Kraków 2009.
 
4.
KALINOWSKI W., Modernizacja procesów przemiałowych w przemyśle cementowym w świetle wymagań najlepszych dostępnych technik, Prace IMMB nr 37/38, Opole 2005.
 
5.
Prace Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych, Procesy przemielania i młyny w przemyśle cementowym. Procesy i urządzenia, t. 1, nr 26, Opole 1999.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top