PL EN
High-pressure grinding rolls in mineral resources processing
 
More details
Hide details
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział SiMB w Krakowie
 
2
AGH, Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):191-200
 
ABSTRACT
High-pressure grinding roll presses are nowadays the most efficient comminuting devices from the point of view the process energy-consuming. The application of HPGRs into industrial cushing circuits generally results in reduction of energy costs and improving of the comminution effects (finer grinding, more efficient liberation of useful minerals). World leaders in ore processing technology head towards the application of HPGR technology in comminution circuits. Benefits of such approach are noticeable from technological and economic point of view. Authors in the article present selected technical aspect concerning the HPGR performance as well as chosen practical issues of industrial application of the roller presses.
 
REFERENCES (5)
1.
GAWENDA T., Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysokociśnieniowych prasach walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik AGH, zeszyt 4, Kraków 2009.
 
2.
GAWENDA T., NAZIEMIEC Z., Ocena efektów rozdrabniania surowców mineralnych w różnych urządzeniach kruszących, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 115, Konferencje nr 46, Wrocław 2006.
 
3.
NAZIEMIEC Z., SARAMAK D., Analiza zmian obciążenia materiału w strefie zgniotu pras walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik AGH, zeszyt 4, Kraków 2009.
 
4.
KALINOWSKI W., Modernizacja procesów przemiałowych w przemyśle cementowym w świetle wymagań najlepszych dostępnych technik, Prace IMMB nr 37/38, Opole 2005.
 
5.
Prace Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych, Procesy przemielania i młyny w przemyśle cementowym. Procesy i urządzenia, t. 1, nr 26, Opole 1999.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top