PL EN
Problems of management and extraction of rocky raw materials resulting from regulations of the law on spatial planning
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):279-298
 
ABSTRACT
The work contains analysis of the regulations of the law on spatial planning in terms of their efficiency in protection of mineral commodities for mining activity. Analyzed were also regulations of the considered law relating to obtaining of the license for mineral extraction, mining plant operations and closure of the mining plant. Proposed were some changes in the legal regulations related to: – protection of mineral deposits protection, – more precise establishing of land use based on possible variants, – resignation of obligatory local land use plans for mining areas. It was shown that the proposed changes are necessary for development of rocky raw materials mining.
 
REFERENCES (9)
1.
BROMOWICZ R. FIGURSKA-WARCHOŁ B., KARWACKI A., KOLASA A., MAGIERA J., REMBIŚ M., SMOLEŃSKA A., STAŃCZAK G., Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej, Ucz. Wyd. Naukowo-Dyd. AGH, Kraków 2005.
 
2.
BURNAT B., KORZENIOWSKI J.I, Kopaliny pospolite, Prowadzenie ruchu zakładu górniczego, Wyd. i Szkolenia Górnicze, Burnat & Korzeniowski, Wrocław 2003.
 
3.
KASZTELEWICZ Z., PTAK M., Wybrane problemy zabezpieczenia złóż węgla brunatnego w Polsce dla odkrywkowej działalności górniczej, Mat. XXIII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Dylematy polskiej energetyki, Wyd. Sigmie PAN, Kraków 2009.
 
4.
NIEĆ M., PRZENIOSŁO S., Problemy gospodarki złożami kopalin, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 20, z. 1, 2004.
 
5.
RADWANEK-BĄK B., BĄK B., Wyznaczanie obszarów perspektywicznych dla kopalin na mapach geośrodowiskowych, Górn. Odkr., nr 1–2, Wrocław 2006.
 
6.
RADWANEK-BĄK B., Gospodarka zasobami kopalin skalnych w Karpatach Polskich w warunkach zrównoważonego rozwoju, Prace PIG Nr CLXXXIII, Warszawa 2005.
 
7.
UBERMAN R., OSTRĘGA A., Działalność geologiczno-górnicza w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Górn. Odkr., nr 1–2, 2006.
 
8.
UBERMAN R., OSTRĘGA A., Ścieżka procedury dla uzyskania koncesji na wydobywania węgla brunatnego w opracowaniu pt. Wykonanie optymalizacji ścieżki dojścia do uzyskania koncesji dla złoża węgla brunatnego „Legnica” wraz z opisem procedury postępowania w kontekście przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opracowanie dla PGE KWB Bełchatów, 2008, niepublikowane.
 
9.
UBERMAN R., OSTRĘGA A., Prawne procedury postępowania dla uzyskania koncesji na odkrywkową eksploatację złóż, Górn. Odkr., nr 2–3, Wrocław 2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top