120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Aggregate production in comparison with the market demand

 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):91–103
ABSTRACT
The article presents actual state of aggregate production and its quality in comparison with the market demand for aggregates especially in road construction industry.
CORRESPONDING AUTHOR
Stefan Góralczyk
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
REFERENCES (5):
1. Program Budowy Dróg Krajowych, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
2. Program Budowy Dróg i Autostrad, Budownictwo Komunikacyjne, maj 2008.
3. GÓRALCZYK S.. OLEJNIK J., Kruszywa naturalne północnej Polski na potrzeby budownictwa drogowego, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 104, seria Konferencje nr 37, Szklarska Poręba 2003.
4. GÓRALCZYK S. Zasady dopuszczania kruszyw do obrotu i możliwości stosowania do ich oceny zgodności norm mających status norm wycofanych, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 115, seria Konferencje nr 46, Szklarska Poręba 2006.
5. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, PIG, Warszawa 2007.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586