PL EN
Aggregate production in comparison with the market demand
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 
 
Corresponding author
Stefan Góralczyk
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):91-103
 
ABSTRACT
The article presents actual state of aggregate production and its quality in comparison with the market demand for aggregates especially in road construction industry.
 
REFERENCES (5)
1.
Program Budowy Dróg Krajowych, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 
2.
Program Budowy Dróg i Autostrad, Budownictwo Komunikacyjne, maj 2008.
 
3.
GÓRALCZYK S.. OLEJNIK J., Kruszywa naturalne północnej Polski na potrzeby budownictwa drogowego, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 104, seria Konferencje nr 37, Szklarska Poręba 2003.
 
4.
GÓRALCZYK S. Zasady dopuszczania kruszyw do obrotu i możliwości stosowania do ich oceny zgodności norm mających status norm wycofanych, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 115, seria Konferencje nr 46, Szklarska Poręba 2006.
 
5.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, PIG, Warszawa 2007.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top