PL EN
Produkcja kruszyw a zapotrzebowanie rynkowe
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 
 
Autor do korespondencji
Stefan Góralczyk
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):91-103
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono obecny stan produkcji kruszyw i stan ich jakości w porównaniu z zapotrzebowaniem rynkowym na kruszywa szczególnie w branży budownictwa drogowego.
 
REFERENCJE (5)
1.
Program Budowy Dróg Krajowych, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 
2.
Program Budowy Dróg i Autostrad, Budownictwo Komunikacyjne, maj 2008.
 
3.
GÓRALCZYK S.. OLEJNIK J., Kruszywa naturalne północnej Polski na potrzeby budownictwa drogowego, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 104, seria Konferencje nr 37, Szklarska Poręba 2003.
 
4.
GÓRALCZYK S. Zasady dopuszczania kruszyw do obrotu i możliwości stosowania do ich oceny zgodności norm mających status norm wycofanych, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 115, seria Konferencje nr 46, Szklarska Poręba 2006.
 
5.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, PIG, Warszawa 2007.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top