120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Produkcja kruszyw a zapotrzebowanie rynkowe

 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):91–103
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono obecny stan produkcji kruszyw i stan ich jakości w porównaniu z zapotrzebowaniem rynkowym na kruszywa szczególnie w branży budownictwa drogowego.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Stefan Góralczyk
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
REFERENCJE (5):
1. Program Budowy Dróg Krajowych, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
2. Program Budowy Dróg i Autostrad, Budownictwo Komunikacyjne, maj 2008.
3. GÓRALCZYK S.. OLEJNIK J., Kruszywa naturalne północnej Polski na potrzeby budownictwa drogowego, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 104, seria Konferencje nr 37, Szklarska Poręba 2003.
4. GÓRALCZYK S. Zasady dopuszczania kruszyw do obrotu i możliwości stosowania do ich oceny zgodności norm mających status norm wycofanych, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 115, seria Konferencje nr 46, Szklarska Poręba 2006.
5. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, PIG, Warszawa 2007.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586