120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Double-frequency screen aimed at chalcedonit screening

 
1
Politechnika Łódzka
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):171–181
ABSTRACT
The present study demonstrates the results of the research programme carried out at the Department of Process Equipment, Technical University of Łódź, and concerns double-frequency screens. On the basis of the research results the design assumptions of the industrial machine aimed at fine-grained screening have been elaborated. It is widely known that the shape of trajectory in the oscillating motion of the screen has a relevant meaning for obtaining of the best processing properties of the machine. Therefore, the trajectories of oscillating motion, which will lead to the intensive segregation of the grain layer moving on the sieve, have been searched for a long time. Seemingly, it is possible to obtain a double-frequency screen. Two rotational vibrators of the same or different static moments are applied for the drive of such a screen. As the name indicates, it is a screen which is characterised by two different rotational speeds of those drive vibrators.
CORRESPONDING AUTHOR
Piotr Wodziński   
Politechnika Łódzka, W-10, K-101, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 175
 
REFERENCES (11):
1. BANASZEWSKI T., Przesiewacze, Wydawnictwo ŚLĄSK, 1990.
2. BOCK B., KRAEMER T., Siebung mit Gummisiebboden unterschiedlicher Lochformen, Aufbereitungs – Technik, nr 7, 1984.
3. DUNGER E., KUNTZSCH G., UNGER K., Untersuchungen uber den Einsatz von Gummi und Polyurethanen als Siebboden bei Klassierungsgeraten, Neue Bergbautechnik, nr 3, 1975.
4. MEINEL A., SCHUBERT H., Zu den Grundlagen der Feinsiebung, Aufbereitungs – Technik, nr 3, 1971.
5. SZYMOŃSKI J., Wyniki badań i ocena efektywności technologicznej stosowania w przeróbce kruszyw sit gumowych i poliuretanowych, Prace Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Kruszyw, nr 2, Warszawa 1980.
6. TURKIEWICZ W., BANASZEWSKI T., Wzrost amplitudy drgań podczas zatrzymywania przesiewaczy z napędami bezwładnościowymi, Archiwum Górnictwa, z. 4, 1982.
7. WODZIŃSKI P., Przesiewanie i przesiewacze, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1997.
8. WODZIŃSKI P., Odsiewanie materiałów ziarnistych, Zeszyty Naukowe PŁ, Rozprawy naukowe, z. 40, 1981.
9. WODZIŃSKI P., Przesiewacze wieloczęstościowe, Praca wykonana w ramach projektu badawczo-rozwojowego MNiSzW nr R 1401403.
10. WOLFF K., Polyurethan–Systemsiebboden–Bauformen und Anwerdungserfahrungen, Aufbereitungs – Technik, nr 7, 1977.
11. WOLFF K., Systemsiebboden aus Polyurethan fur Siebmaschinnen, Aufbereitungs – Technik, nr 7, 1979,.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586