PL EN
Report on the investigations of rocks changes caused by freezing
 
More details
Hide details
1
AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 
 
Corresponding author
Beata Figarska-Warchoł   

AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):41-55
 
ABSTRACT
The rocks of different lithological types used in aggregate production were subjected to stress provoked by crystallization of sodium sulphate and water freezing. The fracture appearance and samples condition were compared to the following properties: water absorptivity, apparent density and ultrasonic waves velocity. It was revealed that progress of rock destruction depends on its petrographical properties.
 
REFERENCES (6)
1.
BROMOWICZ J., FIGARSKA-WARCHOŁ B., Próba oceny ilościowej zmęczenia skał na podstawie zmian właściwości wapieni jurajskich ze złoża Nielepice koło Krakowa, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr, nr 121, Konferencje nr 50, Wrocław 2008.
 
2.
FOLK R.L., Practical petrographic classification of limestones, Bull. Am. Ass. Petrol. Geol., 1959, Vol. 43.
 
3.
PINIŃSKA J., PŁATEK J., Badania ultradźwiękowe w ocenie wytrzymałościowej skał, Górn. Odkr. nr 2–3, 2002.
 
4.
PN-65/B-04103 Badanie materiałów kamiennych. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji.
 
5.
PN-85/04102 Badanie materiałów kamiennych. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
 
6.
WRIGHT V.P., A revised classification of limestone, Sediment. Geology, 1992, Vol. 76.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top