120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Report on the investigations of rocks changes caused by freezing

Jan Bromowicz 1,  
 
1
AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):41–55
ABSTRACT
The rocks of different lithological types used in aggregate production were subjected to stress provoked by crystallization of sodium sulphate and water freezing. The fracture appearance and samples condition were compared to the following properties: water absorptivity, apparent density and ultrasonic waves velocity. It was revealed that progress of rock destruction depends on its petrographical properties.
CORRESPONDING AUTHOR
Beata Figarska-Warchoł   
AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
 
REFERENCES (6):
1. BROMOWICZ J., FIGARSKA-WARCHOŁ B., Próba oceny ilościowej zmęczenia skał na podstawie zmian właściwości wapieni jurajskich ze złoża Nielepice koło Krakowa, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr, nr 121, Konferencje nr 50, Wrocław 2008.
2. FOLK R.L., Practical petrographic classification of limestones, Bull. Am. Ass. Petrol. Geol., 1959, Vol. 43.
3. PINIŃSKA J., PŁATEK J., Badania ultradźwiękowe w ocenie wytrzymałościowej skał, Górn. Odkr. nr 2–3, 2002.
4. PN-65/B-04103 Badanie materiałów kamiennych. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji.
5. PN-85/04102 Badanie materiałów kamiennych. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
6. WRIGHT V.P., A revised classification of limestone, Sediment. Geology, 1992, Vol. 76.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586