PL EN
Raport z badań nad zmianami właściwości skał wywołanych zamrozem
 
Więcej
Ukryj
1
AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 
 
Autor do korespondencji
Beata Figarska-Warchoł   

AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):41-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Porównano sposób zachowania skał wykorzystywanych do produkcji kruszyw poddanych naprę- żeniom wywołanym przez krystalizację siarczanu sodu i zamarzającej wody. Wykazano znaczne różnice w szybkości destrukcji i powiązano je z wykształceniem petrograficznym badanych skał.
 
REFERENCJE (6)
1.
BROMOWICZ J., FIGARSKA-WARCHOŁ B., Próba oceny ilościowej zmęczenia skał na podstawie zmian właściwości wapieni jurajskich ze złoża Nielepice koło Krakowa, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr, nr 121, Konferencje nr 50, Wrocław 2008.
 
2.
FOLK R.L., Practical petrographic classification of limestones, Bull. Am. Ass. Petrol. Geol., 1959, Vol. 43.
 
3.
PINIŃSKA J., PŁATEK J., Badania ultradźwiękowe w ocenie wytrzymałościowej skał, Górn. Odkr. nr 2–3, 2002.
 
4.
PN-65/B-04103 Badanie materiałów kamiennych. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji.
 
5.
PN-85/04102 Badanie materiałów kamiennych. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
 
6.
WRIGHT V.P., A revised classification of limestone, Sediment. Geology, 1992, Vol. 76.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top