PL EN
Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości uziarnienia nadawy I jego obciążenia
 
 
Więcej
Ukryj
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Gawenda   

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):71-83
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono charakterystykę konstrukcyjno-eksploatacyjną kruszarki stożkowej Nordberg HP700 produkującej drobne kruszywa dolomitowe. Dokonano oceny pracy urządzenia w warunkach przemysłowych przy zmiennym uziarnieniu nadawy oraz wydajności. Wykazano niewłaściwe warunki pracy urządzenia w zależności od przekroczenia dopuszczalnych zawartości ziaren drobnych w nadawie oraz ich wpływ na wydajność procesu rozdrabniania. Zaprezentowano prawidłową charakterystykę parametrów warunkujących poprawną pracę granulatora stożkowego
 
REFERENCJE (7)
1.
ELORANTA J., Sposoby wpływania na jakość kruszyw, Prezentacja badań firmy Metso Minerals na nośniku CD, VI Konf. Kruszywa mineralne, Wrocław 2006.
 
2.
GAWENDA T., Problematyka doboru maszyn kruszących w instalacjach produkcji kruszyw mineralnych, Górnictwo I Geoinżynieria, 2010, R. 34, z. 4, Polski Kongres Górniczy 2010. IX zjazd górnictwa odkrywkowego, Kraków 2010.
 
3.
[3[ Katalog Crushing Plant Manual, Svedala Crushing and Screening, Svedala 2000.
 
4.
Katalog Reference Manual a Nordberg Group Company, 1993.
 
5.
Materiały reklamowe Kruszarki stożkowe serii Nordberg HP, Metso Minerals, 2008.
 
6.
WODZIŃSKI P., Przeróbka kopalin mineralnych w zestawach mobilnych, Surowce i Maszyny Budowlane, Wyd. BMP, nr 2/2009, Racibórz 2009.
 
7.
ZAWADA J., Wstęp do mechaniki procesów kruszenia, Wyd. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1998.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top