120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości uziarnienia nadawy I jego obciążenia

 
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):71–83
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przedstawiono charakterystykę konstrukcyjno-eksploatacyjną kruszarki stożkowej Nordberg HP700 produkującej drobne kruszywa dolomitowe. Dokonano oceny pracy urządzenia w warunkach przemysłowych przy zmiennym uziarnieniu nadawy oraz wydajności. Wykazano niewłaściwe warunki pracy urządzenia w zależności od przekroczenia dopuszczalnych zawartości ziaren drobnych w nadawie oraz ich wpływ na wydajność procesu rozdrabniania. Zaprezentowano prawidłową charakterystykę parametrów warunkujących poprawną pracę granulatora stożkowego
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Tomasz Gawenda   
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30
 
REFERENCJE (7):
1. ELORANTA J., Sposoby wpływania na jakość kruszyw, Prezentacja badań firmy Metso Minerals na nośniku CD, VI Konf. Kruszywa mineralne, Wrocław 2006.
2. GAWENDA T., Problematyka doboru maszyn kruszących w instalacjach produkcji kruszyw mineralnych, Górnictwo I Geoinżynieria, 2010, R. 34, z. 4, Polski Kongres Górniczy 2010. IX zjazd górnictwa odkrywkowego, Kraków 2010.
3. [3[ Katalog Crushing Plant Manual, Svedala Crushing and Screening, Svedala 2000.
4. Katalog Reference Manual a Nordberg Group Company, 1993.
5. Materiały reklamowe Kruszarki stożkowe serii Nordberg HP, Metso Minerals, 2008.
6. WODZIŃSKI P., Przeróbka kopalin mineralnych w zestawach mobilnych, Surowce i Maszyny Budowlane, Wyd. BMP, nr 2/2009, Racibórz 2009.
7. ZAWADA J., Wstęp do mechaniki procesów kruszenia, Wyd. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1998.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586