PL EN
The analysis of comminution effects in cone granulator depending on its load and feed size composition
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
 
 
Corresponding author
Tomasz Gawenda   

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):71-83
 
ABSTRACT
A characteristic of the Nordberg HP700 cone crusher, which is applied for production of fine dolomite aggregates, was presented in the article. The device work assessment in pilot plant scale, for changeable feed particle size distribution and capacity, was made. The improper work conditions in relationship to the excessive feed content of fine grains and their influence on device’s capacity were presented, and the right characteristics of parameters determining the proper operation of the cone granulator was also determined.
 
REFERENCES (7)
1.
ELORANTA J., Sposoby wpływania na jakość kruszyw, Prezentacja badań firmy Metso Minerals na nośniku CD, VI Konf. Kruszywa mineralne, Wrocław 2006.
 
2.
GAWENDA T., Problematyka doboru maszyn kruszących w instalacjach produkcji kruszyw mineralnych, Górnictwo I Geoinżynieria, 2010, R. 34, z. 4, Polski Kongres Górniczy 2010. IX zjazd górnictwa odkrywkowego, Kraków 2010.
 
3.
[3[ Katalog Crushing Plant Manual, Svedala Crushing and Screening, Svedala 2000.
 
4.
Katalog Reference Manual a Nordberg Group Company, 1993.
 
5.
Materiały reklamowe Kruszarki stożkowe serii Nordberg HP, Metso Minerals, 2008.
 
6.
WODZIŃSKI P., Przeróbka kopalin mineralnych w zestawach mobilnych, Surowce i Maszyny Budowlane, Wyd. BMP, nr 2/2009, Racibórz 2009.
 
7.
ZAWADA J., Wstęp do mechaniki procesów kruszenia, Wyd. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1998.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top