120.55
ICV
8
MNiSW
 
 

The energy-consumption analysis in mineral aggregates crushing processes

Zdzisław Naziemiec 1  ,  
 
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział SiMB w Krakowie
2
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):209–220
ABSTRACT
Industrial comminution is the most energy consuming operation in the aggregate production sector. Several factors, including the the feed and products properties, type of applied device, and the technological process run, have an effect on the level of the process energy-consumption. The relationships between the feed and final product characteristics and the energy consumption of various crushing devices were presented in the paper. An influence of selected process parameters on the level of energy consumption was analyzed in the light of the most common comminution theories, the results of pilot plant scale energy consumption results were also presented. Main directions of development of crushing devices, applied in the sector of fillers and coarse aggregate production, were indicated in the article.
 
REFERENCES (10):
1. BRACH I., Teoretyczne podstawy rozdrabniania ciał kruchych, Konf. Rozdrabnianie i sortowanie w przeróbce kopalin użytecznych, Częstochowa 1972.
2. MAJCHERCZYK T., Badanie fizycznych własności skał, Skrypt AGH, Kraków 1989.
3. MALEWSKI J., Przeróbka kopalin. Zasady rozdrabniania i klasyfikacji, Skrypt PWr., Wrocław 1981.
4. MAZELA A., Procesy kruszenia w kruszarkach udarowych, IMBiGS, Warszawa 1988.
5. NAWROCKI J. i in., Teoria i praktyka rozdrabniania, Gliwice 1989.
6. NAZIEMIEC Z., Zasady optymalnego doboru parametrów technicznych kruszarek przy rozdrabnianiu materiału skalnego w procesie produkcji kruszywa łamanego, Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego nr 6/2009–1/2010.
7. NAZIEMIEC Z., GAWENDA T., Ocena efektów rozdrabniania surowców mineralnych w różnych urządzeniach kruszących, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 115, Wrocław 2006.
8. Poradnik Górnika, t. V, Katowice 1976.
9. ZAWADA J., Wstęp do mechaniki procesów kruszenia, Wyd. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1998.
10. ZYCH S., Gabaryty urobku a energochłonność procesu wydobywczo-przetwórczego, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 91, Wrocław 2000.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586